Maak kennis met het bestuur en de coördinatoren van de diverse werkgroepen

Voorzitter externe zaken
Anna Raymann
E-mail
06 27 333 888

Algemeen bestuurslid
Racquelle Bannink
E-mail

Secretaris
Koert Hommel
E-mail (bij voorkeur)
06 53 660 602

Voorzitter interne zaken
Jochem Leemans
E-mail

Penningmeester
Vacature
a.i. Claudine den Boer
E-mail

Algemeen bestuurslid
Erwin van Oosten
E-mail

Leden bestuur en coördinatoren werkgroepen

Co-voorzitter Bestuur
Pijler Operationeel
Pijnstad content

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Content Pijnstad
Nieuwsbrief


E-mail (bij voorkeur)
06 53 660 602

Secretaris Bestuur
Pijler Externe Relaties
Partnerships
Informatiecentrum
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Projecten


Co-voorzitter Bestuur
Pijler Product PIjnstad
Coördinator Werkgroep Pijnstad (technisch)

Focus
Product owner Pijnstad


Algemeen Bestuurslid
Organisatie
Coaching bestuur
Financiering & Fondsenwerving

Focus
Coaching bestuur
Organisatie
Fondsenwerving
Jaarplannen/ Visie lange termijn


Algemeen Bestuurslid
Pijler Product Pijnstad
Coördinator werkgroep Pijnstad (content)Strategie

Focus
Algemeen beleid
Pijnstad
Externe contacten en samenwerkingen


Pijler Operationeel
Coördinator werkgroep IT
Informatiecentrum

Focus
ICT
Technisch website(s) beheer


Pijler Operationeel
Coördinator werkgroep
Jong LPO

Focus
Betrekken van jongeren
Onderzoek naar behoeftes jongeren
Social media posts voor jongeren


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep
Social Media

Focus
Social media kanalen


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep Vrijwilligers

Focus
Vrijwilligersbeleid & -werving


Pijler
Werkgroep Onderwijs

Focus
Onderwijs Samenwerkingen
Organisatie
Jaarplannen
Visie lange termijn


Pijler Operationeel
Coördinator werkgroep Social media

Focus
Facebook
Pijnstad Ervaringsverhalen
Pijnstad Community


Pijler Operationeel
Bestuur
Penningmeester
Coördinator werkgroep financiën

Focus
Financiën
Algemeen beleid
Fondsenwerving


Pijler Operationeel
Coördinator werkgroep Impact
Coördinator werkgroep Testen

Focus
Impact
Testen Pijnstad


Pijler Externe relaties
Coördinator werkgroep
Marketing en PR

Focus
Marketing en PR


Organisatiestructuur per dec.’23 met de werkgroepen en coördinatoren

Advies van experts

De LPO wordt met raad en daad bijgestaan door experts die zich vanuit hun werkveld bezighouden met chronische pijn.

  • De experts geven de LPO advies en denken mee over de wijze waarop zij de doelstellingen van de stichting kan realiseren.
  • De redactie van het Informatiecentrum van Pijnstad kan artikelen van de redactie  voorleggen aan (individuele) leden van de groep experts. Hiermee dragen de experts bij aan het verbeteren van de kwalitatieve informatievoorziening door de LPO.
  • Het bestuur van de Landelijke Pijn Organisatie  kan – indien nodig – vragen voorleggen aan (individuele) leden van de groep experts.

De samenstelling van de groep van experts is multidisciplinair. Wij streven ernaar om in ieder geval de volgende disciplines te betrekken: revalidatiearts, huisarts, apotheker/farmacie, neuroloog, paramedische disciplines (ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut), medisch of klinisch psycholoog, pijnverpleegkundige, ‘alternatieve’ specialisten zoals een homeopathisch arts.