Je bent nu in het Stadhuis van PijnstadWelkom! In het Stadhuis leggen we uit voor wie Pijnstad is bedoeld, wat we er mee willen bereiken en wat je er als pijnpatiënt, naaste, professional of als organisatie aan hebt.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met chronische pijn in het dagelijks leven. Zóveel mensen met pijn, maar kennis en ervaring over leven met pijn wordt nauwelijks uitgewisseld. De pijnpatiënt, naasten en de vele pijnbehandelaren kennen elkaars behoeftes vaak nauwelijks. Het wordt tijd voor een pijnplatform dat iedereen en alles verbindt. Ongeacht (pijn)diagnose, leeftijd of (sociale) achtergrond.

LPO’s missie, visie en doel kort samengevat

Het is de missie van Stichting LPO om een tastbaar verschil te maken in het leven van mensen met chronische pijn en hun naasten. De visie van de LPO daarbij is dat, door mensen die leven met pijn een wegwijzer te bieden en met elkaar te verbinden, ze vooral zelf meer tools krijgen en ervaringen opdoen om (beter) te leren leven met pijn. Het doel van de LPO is het realiseren, onderhouden en uitbouwen van het online platform Pijnstad: met betrouwbare informatie, hulp bij passende keuzes en verbinding met mensen die hetzelfde proces (zijn) door(ge)gaan. Deze focus op praktische ondersteuning van de pijnpatiënt in het dagelijkse leven is de toegevoegde waarde van de LPO in de bestaande pijnwereld.

Daarnaast kan je op deze pagina ook lezen:

Wat is de missie van de LPO?

Het bijstaan van mensen met chronische pijn en hun naasten, om daarmee een tastbaar verschil te maken in het leven van iedereen die te maken krijgt met chronische pijn.

Missie zoals geformuleerd in de statuten van de Landelijke Pijn Organisatie

Dat hebben we in de statuten aangevuld met:

 • Het bewerkstelligen van een optimale levenskwaliteit en participatie in de samenleving van mensen met chronische pijn.
 • Het faciliteren van onderling contact tussen iedereen die te maken krijgt met chronische pijn.

Ofwel: we willen mensen helpen te leren leven met chronische pijn, we willen mensen met pijn weer méér laten meedoen in de maatschappij en we willen pijnpatiënten, naasten en pijnprofessionals met elkaar verbinden.

Voor wie is de LPO actief (doelgroepen)?

Stichting Landelijke Pijn Organisatie zet zich in voor volwassenen die te maken hebben met chronische pijn. Veelal zijn zij op zoek naar herstel en/of willen meer grip krijgen op hun leven met pijn. De LPO is er (ook) voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien in de hoeveelheid behandelmogelijkheden in Nederland.

Maar natuurlijk bereiken we als patiëntenorganisatie niet alleen de pijnpatiënt. Ook richten we ons op naasten van mensen met chronische pijn. Samenwerking met pijnprofessionals vinden we vanzelfsprekend. Andere stakeholders zijn onder andere werkgeversorganisaties, gemeentes, rijksoverheid, zorgverzekeraars, pijnpoli’s, farmaceuten en huisartsen. Lees meer over doelgroepen van de LPO.

Wat is de visie van de LPO?

De LPO wil deze mensen -pijnpatiënt én naasten- een wegwijzer bieden: het online platform Pijnstad. Via Pijnstad kunnen we LPO’s missie bereiken: een tastbaar verschil maken in het leven van mensen met pijn, en hun omgeving. Pijnstad verstevigt de grip van iedereen die te maken krijgt met pijn. Grip, op het proces van leren omgaan met (dagelijkse) pijn.

Dit doen we door:

 1. betrouwbare informatie aan te reiken
 2. hulp te bieden bij het maken van de juiste keuzes en
 3. hen te verbinden met lotgenoten én met de voor hen meest geschikte behandelaren.

Zelfmanagement centraal

In Pijnstad geven we straks ook aandacht aan het zorgaanbod ten behoeve van zelfmanagement. We hebben namelijk de overtuiging dat zelfzorg die grip en dat herstellend vermogen kan versterken. We geloven dat mensen zélf kunnen bepalen welke zorg nodig is, gericht op wat iemand écht belangrijk vindt in het leven. Dat kan leiden tot een beter, zinvoller bestaan, én tot pijnvermindering.
Als online patiëntenplatform kunnen en willen we hierin een cruciale rol vervullen.

Nieuwe blik op ‘gezondheid’

We richten het online platform in vanuit de nieuwe omschrijving van gezondheid. Het concept Positieve Gezondheid en het Bio-psycho-sociale model vormen daarin de basis. Het platform is zo ingericht dat volwassenen met chronische pijn, die hiermee om willen leren gaan, met elkaar, organisaties en behandelaren contact kunnen zoeken.

Wat is het doel van de LPO?

Het maken van een tastbaar verschil in het leven van mensen met chronische pijn staat bij de LPO centraal. Het middel dat we hiertoe inzetten is het online platform Pijnstad. Door dit platform te realiseren kan de pijnpatiënt en diens naaste:

 • alles over pijn op één plek vinden
 • de regie over zijn gezondheid in eigen hand nemen
 • bij de hand worden genomen om de, voor hen, juiste keuze te maken met betrekking tot bijvoorbeeld behandelingen en zelfzorg
 • leren over zelfmanagement, gebaseerd op Positieve gezondheid en het Bio-psycho-sociale model
 • (op termijn) leren omgaan met zijn pijn via de Pain Academy
 • toetreden tot de online community voor (h)erkenning en steun
Pijnstad
Pijnstad, als wegwijzer voor de pijnpatiënt, naasten én zorgprofessionals

Waarom willen we dat doel realiseren?

Al tientallen jaren zijn veel organisaties en patiëntenverenigingen actief rondom chronische pijn. Jarenlang is er gelobbyd voor betere pijnzorg. Voor meer aandacht voor chronische pijn. Voor erkenning van chronische pijn als op zichzelf staande ziekte.

Er is op dat gebied al veel bereikt en er zijn gedurende de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt, bijvoorbeeld met de erkenning door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van chronische pijn als op zichzelf staande ziekte.

Maar gek genoeg is er -anno nu- geen platform waar al die pijnpatiënten elkaar kunnen vinden, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Waar ze bediend worden met praktische tips & tools om het dagelijkse leven met pijn zo goed mogelijk door te komen.

Door te kiezen voor een interactief, online, platform zoals Pijnstad is kunnen we de pijnpatiënt en diens naasten het beste bijstaan en tegelijkertijd het bereik en effect van de LPO zo groot mogelijk maken. De LPO richt zich daarom grotendeels -maar niet uitsluitend- op online communicatie.

Met de focus op praktische ondersteuning van de pijnpatiënt, naasten en pijnprofessionals onderscheidt de LPO zich van andere partijen in de pijnwereld en voegt zij waarde toe aan wat o.a. PA!N en Pijnpatiëntennaar1Stem doen.

Hoe wordt de LPO gefinancierd?

Natuurlijk bevindt de LPO zich nog in de opstartfase. Dat is, ook financieel, een spannende fase. Met hulp van bestuurlijke en financiële experts wordt een zo breed mogelijke financieringsmix samengesteld. Daarbij kun je denken aan:

Zorgvuldigheid

Als LPO gaan we zorgvuldig om met deze financiering en afwegingen rondom financieringsmogelijkheden. Zo willen we altijd onafhankelijk kunnen blijven communiceren en zullen we deze onafhankelijkheid altijd als voorwaarde stellen bij bijvoorbeeld sponsoring.

Financieringstip?

Heb je een tip voor een financieringsmogelijkheid? Of denk je er zelf over na LPO financieel te ondersteunen? We horen graag van je. Neem met een van de bestuursleden contact op.