De Landelijke Pijn Organisatie wordt ondersteund door jaarlijkse bijdragen van sympathisanten en bijdragen van donateurs. Om onze hulp aan chronische pijnpatiënten optimaal te kunnen continueren is natuurlijk alle financiële steun van harte welkom. Wil je schenken of nalaten aan de LPO, lees dan hier hoe dat werkt.

Je bent nu in het Stadhuis van PijnstadWelkom! In het Stadhuis leggen we uit voor wie Pijnstad is bedoeld, wat we er mee willen bereiken en wat je er als pijnpatiënt, naaste, professional of als organisatie aan hebt. Maar ook hoe je Pijnstad en LPO’s missie kunt steunen.

Maak jij Pijnstad mede mogelijk?

Draag de Landelijke Pijn Organisatie een warm hart toe en steun ons, in de vorm van een schenking of een legaat.

 • Door onze ANBI-status bij de Belastingdienst vervalt het successie- of schenkingsrecht over donaties en legaten.
 • Een ander fiscaal voordeel is dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken.

Vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende regels.

Schenken of nalaten draagt bij aan LPO’s missie

Iedereen heeft recht op een leven zonder pijn óf een leven waarin deze pijn in ieder geval beheersbaar blijft. Juist daarom is het belangrijk dat onze informatie en ondersteuning –in de vorm van Pijnstad– altijd, voor alle chronische pijnpatiënten alsmede hun naasten, binnen handbereik blijft.

We doen daarom graag een beroep op jouw maatschappelijke betrokkenheid. Een eenmalige, of periodieke, gift ondersteunt het belang van de doelstelling van de Landelijke Pijn Organisatie. Wij besteden deze bijdrage aan optimale informatie en tools via ons platform “Pijnstad”. Bovendien willen wij bijdragen aan relevant onderzoek en de belangen van chronische pijnpatiënten steunen.

Wil je periodiek schenken aan de LPO?

Met een periodieke gift, ook wel belastingvrij doneren genoemd, is jouw schenking aan de Landelijke Pijn Organisatie aftrekbaar van de belasting. Als je dit slim regelt, kun je dus méér impact maken met je donatie. Zo kun je voor een langere tijd méér steun geven aan de missie van LPO, terwijl je evenveel kwijt bent. Zowel jij als LPO profiteert hier dus van.

 • Wil je schenken, dan horen wij dit heel graag van je, zodat we je persoonlijk kunnen bedanken en je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.
 • Een kort berichtje, zie de contactgegevens, is daarom zeer welkom.
 • Ook kleine schenkingen zijn welkom voor onze continuïteit!
 • Kijk ook eens op https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html. Dit geeft een indicatie van het financiële effect van de voorgenomen schenking.

Wat zijn voorwaarden om je gift aan LPO te kunnen aftrekken?

– Je schenkt aan de Landelijke Pijn Organisatie, vanwege de ANBI-status van onze stichting
– Je schenkt vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan de Landelijke Pijn Organisatie
– Je regelt de schenking in een overeenkomst of notariële akte


Wil je nalaten aan de LPO?

Wil je nalaten aan de Landelijke Pijn Organisatie, dan moet je dat vastleggen in een testament. Hiervoor heb je een notaris nodig. Dit kan uiteraard je eigen notaris zijn. Wij zijn door de Belastingdienst ANBI-erkend en dus vrijgesteld van belasting.

De Landelijke Pijn Organisatie wordt door de Belastingdienst nooit aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. Je hoeft je daarover dus geen zorgen te maken. Het is in de wet geregeld dat goede doelen met een ANBI-status een nalatenschap ‘beneficiair‘ moeten aanvaarden. Dit betekent dat het goede doel niet aansprakelijk is voor een eventuele negatieve nalatenschap. Dat geeft je de zekerheid dat je geen lasten nalaat.

Een legaat is een vastgesteld bedrag of een (onroerend) goed (sieraad, huis, kunstwerk) dat je aan een persoon of organisatie nalaat. Je kunt ook meerdere legaten opnemen in jouw testament. Als je een legaat opneemt, wordt dit eerst afgetrokken van jouw totale nalatenschap. Het restant van de nalatenschap wordt verdeeld onder je overige erfgenamen. Een legaat is ook geschikt voor het geven van kleinere bedragen.

Een erfstelling is een vast deel of percentage van je vermogen dat aan een of meerdere erfgenamen wordt toegewezen. Als je de Landelijke Pijn Organisatie als een erfgenaam opneemt in jouw testament krijgt de stichting na aftrek van de legaten en na aftrek van alle kosten (bijvoorbeeld nog te betalen rekeningen, de kosten van de uitvaart, eventuele belastingschuld) het procentuele aandeel dat je aan de Landelijke Pijn Organisatie hebt toegekend. Je kunt ReumaNederland met andere personen of met andere goede doelen opnemen, of als enig erfgenaam. Je kunt het ook zo regelen dat pas na het overlijden van je partner de Landelijke Pijn Organisatie begunstigde wordt. Jouw partner hoeft dan niets te regelen.

Heb je de Landelijke Pijn Organisatie al opgenomen in jouw testament?

 • Hartelijk dank. Wij vinden dat zeer bijzonder en waardevol.
 • Ook in dit geval is een kort bericht zeer welkom. Wij bedanken je graag en houden je ook graag op de hoogte van onze activiteiten.

Wil je doneren aan de LPO?

Een op de vijf Nederlanders krijgt te maken met aanhoudende pijnklachten. Zij kunnen terecht bij Pijnstad. Met jouw donatie maakt je het mede mogelijk dat de LPO Pijnstad realiseert, onderhoudt en uitbouwt.

Eenmalige giften en ANBI

 • Eenmalige giften zijn deels aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van jouw inkomen.

Nuttige informatie als je wilt schenken of nalaten aan de LPO

Dit zijn de voor jou relevante gegevens van de Landelijke Pijn Organisatie:

 • IBAN: NL 66 ABNA 0107 9472 77
 • KVK-nummer:  84813873
 • ANBI-beschikking op 30 december 2021 verstrekt door de Belastingdienst onder RSIN-nummer 8633.85.898
 • CBF-erkenning op 01 augustus 2023. CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op goede doelen die geld inzamelen. LPO laat zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Daarmee geeft LPO een krachtig signaal af: wij zijn een professionele stichting waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven. Bekijk het Erkenningspaspoort.

Wil je meer weten over schenken of nalaten aan de LPO?