Vanaf de oprichting van de Landelijke Pijn Organisatie, eind 2021, is gezegd ‘we gaan het wiel niet opnieuw uitvinden’. De LPO brengt dat in de praktijk door zich te laten adviseren en ondersteunen door een brede groep pijnprofessionals. Daarnaast werken we met een LPO Klankbordgroep met pijnpatiënten en pijnprofessionals, die gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen geeft.

We zijn dankbaar dat deze mensen, ieder op eigen terrein, strategische, tactische en operationele adviezen geven aan LPO:

Bart Morlion

Pijnarts en anesthesist; Hoofd Pijncentrum Leuven ; voormalig voorzitter Efic (Europese pijnfederatie)

Kris Vissers

Pijnarts en anesthesist; Hoogleraar Pijn en palliatieve geneeskunde; Voorzitter Radboud Expertise Centre of Pain; oud-voorzitter PAIN

Willem Oerlemans
Willem Oerlemans

Neuroloog bij DC Pijnkliniek Almere; Bestuurslid Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC) en HoofdpijnNet.

Bas ter Meulen
Bas ter Meulen

Neuroloog OLVG Amsterdam

Henk Koning
Henk Koning

Pijnarts en anesthesioloog Pijnkliniek de Bilt

Joop van Griensven
Joop van Griensven

Oud-President Pain Alliance Europe 2011-2021

Hilda Wieberneit
Hilda Wieberneit

Oud-Voorzitter Pijn Platform Nederland 2009-2021

Ben van Cranenburgh
Ben van Cranenburgh

Neurowetenschapper, oprichter ITON 

Noëlle Kamminga
Noëlle Kamminga

Neuroloog & psycholoog. Grondlegger van Patiënt en Partner Programma voor alle chronische ziektes (PP4ALL)

Bartho Hengst
Bartho Hengst

Kwartiermaker/projectleider diverse patiëntenplatforms (kanker.nl, nieren.nl, diabetes.nl etc)

Peter Heine
Peter Heine

Business development manager Kanker.nl

Jeanine Verbunt
Jeanine Verbunt

Revalidatie-arts en Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Lennard Voogt
Lennard Voogt

Lector Complexe Pijn HRO, Docent-onderzoeker, Fysiotherapeut

Rob Smeets
Rob Smeets

Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Revalidatie-arts, Innovator-Onderzoeker

Neem contact op
Neem contact op!

Ook bijdragen aan de ontwikkeling van de LPO? Neem contact met ons op!


Ook bijdragen aan de LPO?

Draag je de ontwikkeling van de LPO net als deze mensen een warm hart toe?

Jouw adviezen worden, individueel of via de LPO Klankbordgroep, zeer gewaardeerd!

Onze onderzoeksgroep is graag bereid mee te denken. Wij concentreren ons in onderzoek op thema’s als revalidatie en het bevorderen van zelfmanagement bij chronische pijn. Dat staat dicht bij jullie initiatief Pijnstad.

Jeanine Verbunt, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde