LPO gelooft in de kracht van ‘samen’

We willen vooral niet het wiel opnieuw gaan uitvinden: wat al goed gedaan wordt, kunnen we juist benutten en bekend(er) maken bij iedereen die leert omgaan met chronische pijn.

Bouwen aan de LPO en Pijnstad kunnen we niet alleen

Vanaf het allereerste begin heeft de LPO de samenwerking gezocht met alle mogelijke partijen: individuele patiënten, patiëntenverenigingen, organisaties, behandelaren, wetenschappers, universiteiten etc. We stellen nadrukkelijk dat we met geen enkele partij willen concurreren, maar juist willen samenwerken en kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en sterker maken.

Ook samenwerken?

Wil jij met ons samenwerken of je expertise bij ons inzetten omdat je gelooft in onze doelstellingen? Denk je dat jouw organisatie de LPO sterker kan maken, en andersom? We horen het graag.

  • Neem contact op met een van de bestuurs- of andere kernteamleden.

Wat vind je bij de LPO?

  • Toegang tot een groeiende groep pijnpatiënten & naasten
  • Veel expertise en ervaringsdeskundigheid rondom het leren omgaan met chronische pijn in het dagelijks leven
  • Een groeiend netwerk van pijnpatiënten én pijnprofessionals die meedenken over de ontwikkeling van pijnzorgbeleid
  • Mogelijkheden om jouw organisatiedoelen rondom patiëntenparticipatie te verwezenlijken

Wie ondersteunen de LPO al?

De LPO wordt ondersteund door een brede groep experts uit de wereld van de chronische pijn. Daar zijn we trots op! Deze steun laat wat ons betreft zien dat de Landelijke Pijn Organisatie en Pijnstad breed gedragen worden door mensen die dagelijks werken met mensen met chronische pijn.

Daarnaast kunnen we ons werk niet doen zonder een groeiend aantal organisaties, waaronder: