LPO’s webinar met Niek van den Adel gemist?

Niek van den Adel, een inspirerende spreker en overlevende van een ernstig ongeluk, deelt zijn verhaal en lessen over veerkracht tijdens het eerste webinar van de LPO. Hij benadrukt het belang van humor, het niet te serieus nemen van jezelf, en het accepteren dat het leven niet altijd rechtvaardig is als manieren om veerkracht te bouwen. Niek vertelt hoe zijn ervaring met een hoge dwarslaesie hem dwong zijn leven en aanpak van pijn en tegenslag te herzien. Hij biedt inzichten over het belang van zingeving, sociale steun, en het ontwikkelen van een positieve instelling. Door praktische tips en persoonlijke anekdotes moedigt Niek anderen aan om kleine stappen te zetten naar het bouwen van veerkracht en een beter beheer van pijn.

Lees verderLPO’s webinar met Niek van den Adel gemist?

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden