Opiaten niet geschikt voor acute rug- en nekpijn

Je bent nu in de Keuzewijzer van PijnstadWelkom! De keuzewijzer geeft je grip op welke behandelingen er rondom pijn nu allemaal zijn. Pijn kan je bio-, psycho-, sociaal en spiritueel benaderen, en daarbinnen zijn allerlei behandelingen mogelijk.

Het recente onderzoek

Er was de afgelopen weken niet aan te ontkomen: echt elke krant of website bracht het nieuws dat onderzoekers ontdekt hebben dat opiaten, medicijnen die worden gebruikt om acute pijn te verlichten, niet effectiever zijn dan nepmedicijnen bij de behandeling van acute rug- en nekpijn. Dit werd aangetoond in een Australische studie uitgevoerd door Caitlin Jones en haar collega’s, die is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet.

Nieuw medicijn chronische pijn

In Nederland wordt in de NHG-Standaard al aangegeven dat opiaten niet worden aanbevolen voor de behandeling van acute rugpijn. Toch blijkt uit ander onderzoek, uitgevoerd door het Nivel in 2020, dat opiaten nog steeds veel worden voorgeschreven, mogelijk ook voor acute pijn. Daarom roept hoogleraar huisartsgeneeskunde Bart Kroes, die betrokken was bij het onderzoek, op om in de richtlijnen voor de behandeling van acute nek- en rugpijn duidelijk te vermelden dat opiaten geen geschikte behandeling zijn voor deze klachten. Dit werd benadrukt in een persbericht.

De voors en tegens van opiaten

Opiaten, ook wel bekend als opioïden, zijn krachtige pijnstillende medicijnen die afkomstig zijn van opium. Ze worden vaak voorgeschreven voor de behandeling van ernstige pijn, zoals postoperatieve pijn, kankerpijn of pijn als gevolg van letsel. De belangrijkste voordeel van opiaten is hun vermogen om intense pijn te verlichten en het welzijn van patiënten te verbeteren.

Echter, er zijn ook enkele nadelen en risico’s verbonden aan het gebruik van opiaten. Ten eerste hebben ze het potentieel om verslavend te zijn. Opiaten kunnen leiden tot tolerantie, waarbij steeds hogere doses nodig zijn om hetzelfde pijnstillende effect te bereiken, en fysieke afhankelijkheid, waarbij het abrupt stoppen van het medicijn ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken.

Bovendien kunnen opiaten bijwerkingen veroorzaken, zoals constipatie, misselijkheid, braken, duizeligheid en slaperigheid. Langdurig gebruik van opiaten kan ook leiden tot problemen met de ademhaling en een verhoogd risico op overdosering. Daarom is het belangrijk om opiaten alleen te gebruiken onder strikte medische supervisie en op de voorgeschreven dosis.

Nuances met betrekking tot het betreffende onderzoek

Het bovenstaande artikel suggereert dat opiaten niet effectiever zijn dan nepmedicijnen bij de behandeling van acute rug- en nekpijn. Hoewel dit specifieke onderzoek dit heeft aangetoond, is het belangrijk om op te merken dat individuele reacties op pijnmedicatie kunnen variëren. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander.

Bovendien moet worden benadrukt dat de bevindingen van één studie niet noodzakelijkerwijs het volledige beeld vertegenwoordigen. Het is belangrijk om de resultaten van dit onderzoek te combineren met andere studies en klinische richtlijnen om een beter begrip te krijgen van de effectiviteit en geschiktheid van opiaten bij de behandeling van acute rug- en nekpijn.

Tips als je toch opiaten gebruikt

Pijnmedicatie / opiaten kunnen er tijdelijk voor zorgen dat je even ‘op adem’ komt van je heftige pijnklachten en meer ontvankelijk bent voor bv. pijneducatie en pijnmanagement programma. Het is echter vrijwel nooit een goede langdurige oplossing. Het is essentieel om opiaten alleen te gebruiken zoals voorgeschreven door een gekwalificeerde arts en de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Daarnaast moeten patiënten zich bewust zijn van de mogelijke bijwerkingen van opiaten en onmiddellijk medische hulp zoeken als er ernstige bijwerkingen optreden.

Omdat opiaten verslavend kunnen zijn, is het belangrijk om ze zorgvuldig te gebruiken en het gebruik te beperken tot de kortst mogelijke tijd die nodig is om de pijn te verlichten. Patiënten moeten nooit op eigen initiatief stoppen met het gebruik van opiaten zonder overleg met hun arts, omdat dit ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken. Als patiënten van plan zijn om opiaten te gebruiken voor langdurige pijnbehandeling, is het belangrijk om regelmatig met hun arts te communiceren en eventuele zorgen of bijwerkingen te bespreken.

Daarnaast is het van cruciaal belang om opiaten veilig op te bergen, buiten het bereik van kinderen en anderen die ze mogelijk misbruiken. Het delen van opiaten met anderen is gevaarlijk en illegaal.

Bespreek het goed met je arts

Vragen die je aan je arts kunt stellen met betrekking tot opiaten

Het is belangrijk om open en eerlijk met je arts te communiceren over je pijn, verwachtingen, zorgen en eventuele eerdere ervaringen met pijnmedicatie. Samen kun je de beste behandelingsopties bespreken en beslissen wat het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie.
9 vragen die je aan je arts kunt stellen:

  • Zijn opiaten geschikt voor mijn specifieke situatie en de aard van mijn pijn?
  • Wat zijn de mogelijke voordelen en risico’s van het gebruik van opiaten in mijn geval?
  • Zijn er alternatieve pijnbehandelingen die ik kan overwegen?
  • Wat is de aanbevolen dosering en duur van het gebruik van opiaten voor mijn pijn?
  • Hoe kan ik verslaving en afhankelijkheid voorkomen bij het gebruik van opiaten?
  • Welke bijwerkingen kan ik verwachten en wat moet ik doen als ze optreden?
  • Zijn er specifieke waarschuwingssignalen waar ik op moet letten tijdens het gebruik van opiaten?
  • Zijn er andere medicijnen of behandelingen die ik in combinatie met opiaten kan gebruiken om de pijn te beheersen?
  • Hoe vaak moet ik mijn arts raadplegen tijdens het gebruik van opiaten?\Wat moet ik doen als ik het gevoel heb dat de opiaten niet voldoende werken of als ik ze niet langer wil gebruiken?