Oproep: onderzoek deelnemers LPO Community

Al ruim 4.000 mensen die te maken krijgen met chronische pijn delen op dagelijkse basis hun ervaringen, tips, tools en activiteiten in de Chronische pijn Community LPO op Facebook. Het aantal deelnemers, pijnpatiënten maar ook naasten, groeit dagelijks. Maar waarom nemen zij deel? Waarover wordt gesproken? Wat deel je zelf, wat niet? Studenten van de HRO, Lectoraat Complexe Pijn, doen onderzoek. En daar kan jij aan meedoen!

Neem jij al deel aan de Community op Facebook?

HRO studenten Ramon, Lakita, Roos, Berber en Juliëtte zijn op zoek naar jou! Zij willen graag een aantal mensen interviewen over hun ervaringen op het platform. Pijnpatiënten, maar zeker ook naasten van mensen met pijn.

 • Welke discussies worden er gevoerd?
 • Welke redenen hebben mensen om deel te nemen aan de discussies?
 • Welke doelen hebben zij: vragen stellen, informatie ophalen, of…?
 • Waar lezen mensen graag over, welke ervaringen van anderen horen zij graag?
 • e.a.

Dit is je kans om jouw ervaringen te delen!

Wil je deelnemen aan het onderzoek?

Heb je interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Of heb je eerst nog vragen aan de studenten?

Meld je via e-mail bij Juliette Pasman: pasmanjuliette@gmail.com

Juliette Pasman is één van de HRO studenten die de interviews afnemen.

 • Met jouw deelname help je de LPO in haar ontwikkeling. Immers, ook binnen Pijnstad gaan we een veilig en duurzaam Community onderdeel ontwikkelen. En hoe meer input we nu ophalen, hoe slimmer die Community straks in elkaar zit.
 • Maar je helpt ook de studenten van de HRO. Zij volgen een minor over chronische pijn. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een project waarin ze bijdragen aan het verbeteren van zorg aan mensen met chronische pijn.

Hoe werkt het interview? En…zijn mijn gegevens anoniem & veilig?

De interviews zullen ongeveer een half uur duren en worden (bij voorkeur) afgenomen via Teams. Lekker vanuit je eigen huis dus.

Dat gebeurt veilig. Natuurlijk wordt er binnen dit onderzoek zorgvuldig omgegaan met je gegevens. Alle gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden verwerkt. Hierbij werken de studenten volgens de richtlijnen voor onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Dat gebeurt onder begeleiding. Binnen de HRO is Dr. Lennard Voogt verantwoordelijk als onderzoeker. Hij is verbonden aan het Lectoraat Complexe Pijn, Hogeschool Rotterdam, en te bereiken via l.p.voogt [at] hr.nl. En bij de Landelijke Pijn Organisatie is Koert Hommel je eerste aanspreekpunt voor zaken die met dit onderzoek te maken hebben.

Lees ook de informatiebrief die de HRO studenten opstelden:

Samenwerking HRO en Landelijke Pijn Organisatie

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam werkt sinds kort nauw samen met de Landelijke Pijn Organisatie. Onder andere in onderzoek waarin gekeken wordt naar redenen en ervaringen van mensen met pijn om deel te nemen aan het discussieplatform, de LPO community, op Facebook.


Wil je ook jouw ervaringen met chronische pijn delen? Leren van anderen die, net als jij, omgaan met pijn in hun dagelijks leven? Je bent uiteraard van harte welkom in de Chronische pijn Community LPO Facebook.

Achtergrond: Meerwaarde van lotgenotencontact

De Chronische pijn Community LPO op Facebook is een voorbeeld van online lotgenotencontact. PGOsupport deed al eerder onderzoek naar de meerwaarde van lotgenotencontact.

Uit de interviews met belanghebbenden, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen leidt tot:

 • toename kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
 • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
 • minder verzuim/hogere productiviteit (voor werkgevers)
 • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
 • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

In totaal levert iedere geïnvesteerde euro in alle vormen (online, offline, etc.) van lotgenotencontact € 4,50 op aan maatschappelijke waarde. Met een bandbreedte van + of – € 1,50, geschat over een periode van 5 jaar en zonder invloed van corona. Lees meer over deze maatschappelijke waarde.

Lotgenotencontact verdient meer aandacht, een beter imago en structurele voorzieningen.

Henk Mathijssen, Plusminus, quote overgenomen van de website van PGOsupport