HRO fysiotherapie-studenten doen onderzoek bij de LPO

Het (samengevatte) verslag van de studenten


Wat er aan vooraf ging

Een paar maanden terug is er binnen de besloten Chronische Pijn Community LPO op Facebook onderzoek gedaan door een paar Fysiotherapie studenten van de Hogeschool Rotterdam. Deze studenten hebben meegekeken in de groep en posts en berichten onderzocht van de mensen die daar ook nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Uiteindelijk zijn er 97 posts (inclusief reacties) van 59 personen geanalyseerd. Heel erg bedankt daarvoor!

Doel

Het doel van dit onderzoek was achterhalen welke centrale thema’s, vragen en antwoordenrichtingen  er werden uitgewisseld tussen mensen met chronische pijn binnen de besloten Facebookgroep van de LPO en waar hun wensen en behoeftes liggen.
Chronische pijn blijft complex en er spelen veel factoren een rol, ook factoren die verder gaan dan pijn zelf. Zoals gedachtes, emoties, het sociale netwerk, wensen, behoeftes en zorg.
Het meekijken in de groep is erg waardevol geweest en heeft gezorgd voor veel nieuwe en helpende inzichten.

Wat viel er op?
  • Thema’s als positiviteit en dankbaarheid bleken veelvoudig terug te komen en leken belangrijk te zijn in de omgang met pijn. Door jullie te richten op aspecten die wel lukken, hoe groot of klein ze soms ook zijn, lijken jullie zin te geven aan het leven en vooruitgangen te boeken.
  • Ook bleek dat het omgaan met de chronische pijn soms een zoektocht lijkt te zijn die gepaard gaat met vele emoties, zoals frustraties, verdriet, eenzaamheid en onbegrip.
  • Dit zijn inzichten die veel kunnen opleveren voor zowel naasten als specialisten. Zo blijkt de benadering naar jullie als mensen met chronische pijn erg belangrijk te zijn en lijkt soms het menselijk aspect te worden vergeten. Empathie en een luisterend oor lijken niet altijd terug te komen in behandelingen, waardoor lijkt dat veel van jullie zich niet begrepen voelen.
  • Ook leek een groep met lotgenoten die in een vergelijkbare situatie zitten erg waardevol. Jullie leken steun te krijgen en te kunnen geven aan anderen en verhalen of adviezen te kunnen delen met elkaar. Binnen deze groep leken jullie dat stukje begrip te kunnen krijgen, zonder dat hier veroordelend over werd gedaan.

Dit zijn aspecten die wij hebben vergeleken met andere onderzoeken, waar vergelijkbare uitkomsten uitkwamen. Deze manier van onderzoek doen naar ervaringen van mensen is heel bijzonder en waardevol geweest en veel aspecten kunnen we meenemen in vervolg situaties bij mensen met chronische pijn.

Factsheet

Wij hebben daarom een factsheet gemaakt, waarin staat beschreven waar Fysiotherapeuten volgens ons op zouden moeten letten en wat zij in de praktijk zouden moeten toepassen. Met het idee dat fysiotherapeuten geen ervaringsdeskundigen zijn en zich moeten beseffen dat de situaties complex zijn en dat zij als fysiotherapeuten het misschien wel nooit volledig zullen/kunnen begrijpen, maar wel kunnen helpen.

Toevoeging LPO

We zijn blij met het verslag van de studenten en kunnen met de uitkomsten van dit onderzoek weer wat aanpassingen zowel in de Facebookgroep, als in de toekomstige Community van Pijnstad.
Daarnaast denken we dat het ook voor de studenten een enorme meerwaarde heeft om eens de kans te krijgen in een groep van patiënten mee te lezen. Een win-win situatie dus.

Lees hier meer over het onderzoek