Gespreksthema’s in de Community – extra informatie

Iedere dag weer worden in de Community van LPO op Facebook door vele groepsdeelnemers berichten geplaatst. Zo stel je een vraag, lucht je even je hart, reageert een ander op een bericht of wordt er een nieuwtje rondom pijn gedeeld. Aan de groei van deze LPO Facebook community zien we dat daar sterk behoefte aan is. Hogeschool Rotterdam doet samen met LPO onderzoek naar veelvoorkomende gespreksthema’s in de community.    

Je bent nu in de Community van PijnstadWelkom! In het Park, de Pijn-Community, kunnen niet alleen pijnpatiënten elkaar ontmoeten voor informatie, tips, steun en sociaal contact, maar ook partners en/of kinderen van pijnpatiënten kunnen er terecht.

Als je al wat langer deelneemt aan deze Facebookgroep, zal je vast gezien hebben dat bepaalde thema’s vaker langskomen dan andere. Soms worden dezelfde vragen gesteld en ervaringen gedeeld, al dan niet met andere nuances.

Waardevolle Facebook community: duizenden berichten, vele gespreksthema’s   

Sinds de tijd (2016) dat we actief zijn met deze warme lotgenotengroep, levert dat duizenden berichten op. Berichten met hele  waardevolle content! Als Landelijke Pijn Organisatie zijn we heel nieuwsgierig naar wélke thema’s vaak langskomen, welke vragen worden gesteld en welke antwoorden regelmatig terugkomen.

 • Die input gebruiken we voor de realisatie van het Informatiecentrum binnen het toekomstige online platform Pijnstad.
 • Zo zijn veel gestelde vragen en antwoorden het waard om door eenieder met chronische pijn gelezen te worden, zodat zij hier beter mee leren omgaan.   
 • Daarnaast zorgen we er op deze manier voor dat het Informatiecentrum goed aansluit bij behoeftes van de doelgroep: mensen met chronische pijn en hun naasten.

Onderzoek HR naar veelvoorkomende thema’s   

Het Lectoraat Complexe Pijn binnen de Hogeschool Rotterdam (HR) doet samen met LPO sinds 2022 onderzoek naar welke gesprekthema’s vaak voorkomen bij mensen met chronische pijn. Dit ondersteunt het maken van een passend Informatiecentrum in Pijnstad, dat zo goed aansluit bij de vragen en behoeftes van mensen met pijn. Het is daarbij niet alleen voor de LPO, maar óók voor studenten -als toekomstige behandelaars- interessant om te weten welke vragen er leven onder mensen met chronische pijn.    

Hoe verloopt het onderzoek?   

Het onderzoek kent meerdere fasen.

 • Vanaf medio november 2023 herhaalt een nieuwe groep van 4 HR studenten het analyse-onderzoek. Gekeken wordt of zij tot dezelfde thema’s als de vorige groep komt, of dat er nog extra thema’s zichtbaar worden.
 • In juni 2023 rapporteerden de studenten terug aan de LPO. Deze analyse gaf de werkgroep Pijnstad inzicht voor waardevolle content in het Informatiecentrum van Pijnstad.
 • In april 2023 deed een groep van 4 HR studentonderzoekers één maand lang geanonimiseerd analyse-onderzoek welke thema’s, vragen en antwoorden in de groep voorbijkomen.
 • Vanaf oktober 2022 hebben HR studenten individuele community-deelnemers geïnterviewd om te achterhalen met welke reden(en) zij deelnemen aan de community en over welke thema’s zij graag meer zouden weten/lezen.

Zie ook de tijdlijn en tussentijdse bevindingen onderin dit artikel.

Hoe neem je deel aan het onderzoek?

Iedereen die reeds actief is in de LPO Community op Facebook, of daarin actief wordt, kan deelnemen aan de periodieke analyses. Telkens worden deze voortijdig aangekondigd.

Door het eenvoudig plaatsen van een:

of

X

in één van de posts die je plaatst, geef je aan de onderzoekers aan of jouw posts mogen worden meegenomen in hun analyse. NB: geef je niks aan, dan neem je niet deel.

Meer weten? Lees bij de FAQ’s hieronder ook de antwoorden bij de vragen “Hoe geef je aan dat jouw berichten mogen worden geanalyseerd“, “Wat als je niet wilt dat jouw berichten worden geanalyseerd” en “Wat gebeurt er als je niets aangeeft“.

 Veelgestelde vragen & antwoorden over de analyse

Waar kan je meer lezen over dit onderzoek?   

Hieronder vind je een informatiebrief van de HR over dit project, waarin je kunt terugvinden op welke manier onderzoeksgegevens worden verzameld en gedeeld. Je kunt het document online lezen, of downloaden.  

  

Heb je aanvullende vragen?   

Via het contactformulier of via het mailadres info@landelijkepijnorganisatie.nl kun je terecht voor vragen, suggesties en eventuele bijzonderheden. Stuur je bericht t.a.v. Koert Hommel.   

Welke centrale thema’s halen de studenten uit de community?

Het onderzoek loopt nog. Maar tussentijds komen verschillende studenten en studentgroepen tot onderstaande hoofd- en subthema’s:

 • Sociale interactie: communicatie & begrip, relaties & seksualiteit, kinderen & gezin, lotgenotencontact & sociale steun, partnerondersteuning
 • Positiviteit: zelfontplooiing & nieuwe uitdagingen
 • Continue zoektocht: omgaan met chronische pijn & acceptatie, emotionele & psychologische impact
 • Adviezen en ervaringen: dagelijks leven & werk, praktische hulpmiddelen & leeftips, energie-management
 • Zorg: medicatie & behandelingen, arts-patiënt communicatie, zelfzorg, zelfmoordpreventie & psychische hulp

Ook ervaringen delen?

Heb je zelf te maken met chronische pijn? Of ben je ‘naaste’ (broer, zus, partner, familielid, kennis, vriend of andere betrokkene) van iemand met langdurige pijn? Jouw ervaringen zijn waardevol. Deel ze in de LPO Community, nu nog op Facebook, straks onderdeel binnen Pijnstad.

Tijdlijn analyse gespreksthema’s

De Hogeschool Rotterdam en Landelijke Pijn Organisatie zijn samen actief voor een sterk platform voor iedereen die te maken krijgt met chronische pijn. Jouw bijdrage helpt ook anderen met pijn!