Top 10 wensen patiënten chronische pijn m.b.t. hun behandeling

In de besloten Facebookgroep Chronische Pijn Community LPO is aan de ruim 4000 leden gevraagd wat ze het liefste verbeterd willen zien in het contact met hun behandelaar tijdens het behandeltraject. Daaruit ontstond onderstaande top-10 met wensen van patiënten met chronische pijn, ten aanzien van hun behandeling. Deel deze tips met je behandelaar!

Beste behandelaar, wil je alsjeblieft……….

1. Echt goed naar me luisteren, oprechte interesse tonen en doorvragen, me daarbij aankijken (en niet naar het computerscherm), en dóórvragen?
2. Vóór mijn eerste afspraak de verwijzing/verslag van mijn huisarts en vorige behandelaren lezen?
3. Samen met mij bekijken wat ik graag weer zou willen kunnen doen, zodat we samen haalbare doelen kunnen stellen en daarvoor een plan kunnen opstellen. En als die doelen te groot zijn, samen na te denken over haalbare tussenstappen?
4. Er begrip voor hebben dat ik last heb van negatieve emoties (zoals verdriet, angst, frustratie en boosheid), die bijna onvermijdelijk zijn als je altijd pijn hebt?
5. Het behandelverloop en je bevindingen naar mijn huisarts terugkoppelen, ook tussentijds?
6. Open staan voor, en kennis hebben van, alternatieve therapieën; zoals bijvoorbeeld wietolie en VR?
7. Je inleven in wat de aanhoudende pijn met al zijn beperkingen voor mij en voor mijn leven betekent?
8. Oog hebben voor mijn partner en mijn kinderen en hen bij de behandelingen betrekken?
9. Niet tegen me zeggen -of de onuitgesproken duidelijke boodschap meegeven- dat de pijn tussen mijn oren zit, in die zin, dat ik het me maar inbeeld?
10. Je realiseren dat de pijn voor mij slechts de helft van de ellende betekent? Dat het verlies van werk, sport en vrienden minstens zo erg is?

Hoe kwam deze top 10 wensen van patiënten met chronische pijn tot stand?

In de besloten Facebookgroep Chronische Pijn Community LPO is aan de ruim 4000 leden gevraagd wat ze het liefste verbeterd willen zien in het contact met hun behandelaar tijdens het behandeltraject. Alle reacties werden netjes gerubriceerd, soms iets anders verwoord zodat ze konden worden samengevoegd. En tenslotte in volgorde van ‘het meeste genoemd’ omgezet in deze top 10. Laten we van harte hopen dat de artsen, fysio’s en andere behandelaren er kennis van willen nemen en ermee aan de slag gaan.

Hoe kijken de behandelaren andersom naar hun pijnpatiënt/pijnbehandeling? Hoe ziet hun “Top-10” er uit?

We draaiden de vraag ook om. Natuurlijk heeft de pijnpatiënt wensen m.b.t. de behandeling…maar de behandelaar heeft die -uiteraard- ook. We vroegen het aan een aantal behandelaren van mensen met chronische pijn. En we keken naar overeenkomsten en verschillen tussen beide Top-10’s.

Ontdek welke Top-10 aan wensen de pijnbehandelaren hebben.

Ook meepraten over chronische pijn?

Wil je ook meepraten over chronische pijn? Ervaringen uitwisselen met mensen die ook dagelijks pijn ervaren? Meedoen met discussies over thema’s rondom pijn? Uitgenodigd worden voor (kleine) onderzoekjes over pijn, pijnbehandelingen en pijnzorg?

In de (besloten) Facebookgroep Chronische Pijn Community LPO wisselen al enkele duizenden mensen net als jij iedere dag van gedachten over hun pijn.

Heb jij een aanvullende tip voor jouw behandelaar? Deel ‘m in de community en inspireer anderen!