Strategie en jaarplannen LPO

LPO in actie: Het creëren van een roadmap voor groei en ontwikkeling Pijnstad

De Landelijke Pijn Organisatie is hard aan het werk om de plannen voor Pijnstad uit te bouwen.

Het bestuur, samen met drie leden van het kernteam en zijn twee adviseurs, komen deze maanden regelmatig samen in online en live-sessies.

Wat is het doel van deze sessies?

We bepalen samen de strategie voor de toekomst van Pijnstad.

We gaan samen op weg naar een stabiel, solide en duurzaam online platform. We denken dus niet alleen na over de bouw, maar ook over het beheer, onderhoud en de uitbouw. En ‘samen’ betekent ook dat er ruimte komt voor samenwerking met allerlei partijen. Want: dat wat al goed is, verdient een plek in Pijnstad.

Wat leveren deze sessies concreet op?

Het realiseren van Pijnstad als online platform gaat uiteraard stapsgewijs: in fasen. Vanuit de plannen die tijdens deze sessies besproken worden, volgt een gedetailleerde meerjaren-, jaar- en kwartaalplanning. En die vormt weer de basis voor de doelen en planning van de diverse werkgroepen. Zo komt er steeds meer structuur in de LPO organisatie en bouwt iedereen mee aan één missie.

Vlnr: Racquelle (strategie en ontwikkeling Pijnstad), Koert (secretaris), Erwin (Financiën), Rachella (strategie en ontwikkeling Pijnstad), Anna (voorzitter), Marisa (coördinator vrijwilligers), Joao (projectmanager Pijnstad) en René (adviseur bestuur).

Wil jij ook bijdragen aan de LPO missie?