Spelregels voor vrijwilligers bij entree van de Landelijke PIJN Organisatie (LPO)

Jouw inzet als vrijwilliger zal worden gewaardeerd. Je helpt mee om echt een verschil te maken in het leven van mensen die leren omgaan met chronische pijn.

Met het doel om onze samenwerking goed in te zetten, zijn de volgende “spelregels bij entree” opgesteld:

  • De LPO neemt haar vrijwilligers serieus en verwacht dit ook van haar vrijwilligers ten aanzien van de LPO; Vrijwilliger zijn bij de LPO is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat wanneer je je opgeeft als vrijwilliger, je ook het commitment aangaat om te gaan doen waarvoor je je hebt aangemeld.
  • Voordat je je opgeeft als vrijwilliger verzamel je voor jezelf informatie zodat je weet waaraan je begint. Deze informatie kan je hoofdzakelijk vinden op de LPO-website, maar ook in de statuten waarvan we je op verzoek een afschrift willen toesturen.
  • Na je aanmelding neem je deel aan twee gesprekken; Eén gesprek is werkinhoudelijk, dus welke mogelijkheden zijn er voor jou? Het tweede gesprek is persoonlijk, dus wie ben jij.
  • Nadat je bij de LPO als vrijwilliger aan de slag gaat, geldt een “wenperiode” van 2 maanden. Hierdoor hebben we wederzijds de gelegenheid om te kijken of wij bij elkaar passen.
  • Je verklaart je akkoord met de gedragscode binnen de LPO; ook deze vind je op onze LPO-website.
  • Kan je je als vrijwilliger niet houden aan gemaakte afspraken, dan probeer je in onderling overleg een passende oplossing te vinden.
  • Bij opzegging/beëindiging van je vrijwilligerswerk voor de LPO neem je een opzegtermijn van 1 maand in acht, welke bedoeld is om lopende werkzaamheden goed te kunnen overdragen aan je opvolger.
  • Alle zaken (materieel of immaterieel) welke je tijdens jouw vrijwilligerswerk voor en bij de LPO zijn toevertrouwd, laat je per beëindiging bij de LPO achter.
  • Je houdt je aan de afspraak dat je vertrouwelijke LPO-informatie niet met anderen buiten de LPO deelt; zowel tijdens de periode dat je bij de LPO als vrijwilliger werkt als na beëindiging van die periode.

Als je eens bent met deze spelregels en wil jij bijdragen aan de Landelijke Pijn Organisatie?
Meld je dan hier aan. Wij werken graag met jou samen!

Bestuur Landelijke Pijn Organisatie