Oproep: onderzoek ‘meedoen’ en ‘zelf beslissen’ als je langdurig pijn hebt

Het zelf kunnen maken en uitvoeren van keuzes in het dagelijks leven (autonomie) en je onderdeel voelen van een gemeenschap of de maatschappij (sociale inclusie) zijn belangrijke kenmerken van gezondheid en het leiden van een betekenisvol leven. Beide kunnen onder druk staan als je lijdt aan chronische pijn. Hogeschool Rotterdam (HR) doet onderzoek om ervaringen van mensen met chronische pijn te beschrijven en uit te zoeken hoe dit nu precies zit. En jij kunt meedoen en ervaringen delen!

Er bleek onder pijnpatiënten veel interesse om aan dit onderzoek deel te nemen. Inmiddels heeft het onderzoeksteam dan ook voldoende mensen kunnen interviewen. Aan iedereen die zich heeft aangemeld: veel dank!

Als er inhoudelijke updates uit het onderzoek komen, besteden we daar bij de Landelijke Pijn Organisatie uiteraard aandacht aan!


Onderzoek: meedoen, zelf beslissen & chronische pijn

Er wordt nog weinig gesproken over zelf beslissingen maken (autonomie) en meedoen in de maatschappij (sociale inclusie) in de medisch wetenschappelijke literatuur en behandelkamers van (zorg)professionals. Om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren probeert het onderzoeksteam deze belangrijke onderwerpen in kaart te brengen. Deelnemers worden online geïnterviewd en deze gesprekken worden opgenomen. Het team heeft jarenlange ervaring in de behandeling van mensen met chronische pijn en zijn getraind en voorbereid op het uitvoeren van dit onderzoek.

Doe mee aan dit HR onderzoek over ‘meedoen’ en ‘zelf beslissen’

Het Lectoraat Complexe Pijn van de Hogeschool Rotterdam (HR) voert dit onderzoek uit. Jikke Gramser onderzoekt, samen met studenten van de bachelor Fysiotherapie en masterstudenten, in hoeverre mensen met chronische pijn kunnen blijven meedoen in de samenleving en voldoende zelf beslissingen kunnen blijven maken.

Studenten participeren in dit onderzoek om ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek, het uitvoeren en uitschrijven van interviews en het maken van analyses.

Wat is jouw verhaal over autonomie en sociale inclusie als je pijn hebt?
Deel jouw mening over ‘meedoen’ en ‘zelf beslissen’ met de onderzoekers van HRO

Jij kunt meedoen aan dit onderzoek

Jouw ervaringen als chronisch pijn’patiënt’ tellen mee: jouw verhaal is het waard om te vertellen. Door jouw ervaringen te delen met de onderzoekers, help je uiteindelijk een grotere groep mensen met chronische pijn.

Hieronder vind je de oproep van de Hogeschool. Ook kun je lezen hoe en met wie je contact kan opnemen als je je wilt aanmelden, of wanneer je nog extra vragen hebt.


Beste lezer,

Graag wil ik u informeren over het lopende onderzoek meedoen en zelf beslissen voor mensen met chronische pijn. In dit onderzoek worden mensen met chronische pijn gevraagd naar hun ervaringen met het zelfstandig maken van keuzes en deze ook daadwerkelijk uit kunnen voeren. En over het meedoen in de maatschappij en het al dan niet onderdeel voelen van de samenleving. Het zelf kunnen en uitvoeren van keuzes kunnen maken in het dagelijks leven (autonomie) en je onderdeel voelen van je omgeving (sociale inclusie) zijn belangrijke kenmerken van gezondheid en een betekenisvol leven. Dit komt vaak onder druk te staan bij chronische pijn en wordt nog onvoldoende begrepen door (para)medici en instanties. Daarom willen wij graag in gesprek met mensen die dagelijks met deze problemen te maken hebben.

Hoe werkt het onderzoek?
Het is een kwalitatieve studie, deze is goedgekeurd door de ethische commissie van Hogeschool Rotterdam. Als u wilt deelnemen wordt er met u een interview gepland, dit duurt 45 tot maximaal 60 minuten om zo rekening te houden met uw belastbaarheid en tijd. De interviews zullen online plaatsvinden en worden opgenomen.

Wie kan meedoen? Inclusiecriteria…
We zijn op zoek naar de ervaringen van mensen met complexe pijn, waarbij de pijn een forse impact heeft op het dagdagelijkse leven. Denk hierbij aan patiënten met whiplash, fibromyalgie, failed back surgery syndroom, onverklaarde chronische pijn.

U kunt meedoen wanneer u aan de volgende kenmerken voldoet:
– Pijn met een gemiddelde 4/10 of hoger (de pijn mag wisselend aanwezig zijn en soms onder de 4 komen)
– Minimaal 12 maanden aanwezigheid van deze pijn
– Tussen de 18-67 jaar oud
– Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

*Update*: er zijn inmiddels voldoende deelnemers gevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.
Mocht u uw ervaringen over dit onderwerp met ons willen delen, en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg rondom chronische pijn, neem dan contact op via j.gramser@hr.nl Zij (Jikke Gramser) zal dan samen met u kijken of u mee kunt doen en legt de procedure aan u uit.

Meer weten?
Wilt u meer lezen over het onderzoek, bekijk dan de projectpagina: Meedoen en zelf beslissen voor mensen met chronische pijn – Hogeschool Rotterdam

Van harte bedankt voor uw aandacht, namens het onderzoeksteam!


Deel je ervaringen

Heb jij iets te melden rondom ‘meedoen’ in de maatschappij als mens met chronische pijn?

Ervaar je de ruimte om zelf te beslissen, of voel je juist dat anderen over jou allerlei zaken beslissen? Praat er over mee in de Chronische pijn Community van de LPO op Facebook. Dit is omwille van privacy een besloten groep; aanmelden kan via Facebook (en straks in Pijnstad).

Neem jij deel aan een onderzoeksteam, met een onderzoek gericht op chronische pijn?

En wil je dat voorleggen aan de achterban van de Landelijke Pijn Organisatie? Dat kan en dit is juist een mooi voorbeeld van een rol die de LPO kan vervullen. Wel gedoseerd uiteraard, dus soms kan het heel even duren voordat jouw onderzoek wordt voorgelegd.

Neem contact op met de LPO

Er wordt nog weinig gesproken over zelf beslissingen maken (autonomie) en meedoen in de maatschappij (sociale inclusie) in de medisch wetenschappelijke literatuur en behandelkamers van (zorg)professionals.

onderzoekspagina ‘Meedoen’ en ‘Zelf beslissen’, website HR