Met Pijnstad op weg naar betere pijnzorg

Het is al jaren in het nieuws, en ook dit jaar weer: de zorgverzekeringspremie gaat volgend jaar wéér flink omhoog. Gestegen loonkosten, een grotere vraag naar zorg, duurdere behandelingen: ieder jaar betalen we gezamenlijk méér aan zorg. Ook op het gebied van pijnzorg neemt onze behoefte -en daarmee de kosten- voortdurend toe. Tegelijkertijd is er overal behoefte aan ‘betere organisatie van deze pijnzorg’. Lees hoe de Landelijke Pijn Organisatie met Pijnstad een bijdrage gaat leveren aan betere pijnzorg.

Chronische pijn: complexe ziekte

Iedereen die chronische pijn heeft, of er in z’n omgeving mee te maken krijgt, weet het: deze ziekte is moeilijk. Moeilijk te ‘vatten‘ (‘wat heb ik nou precies’), moeilijk te ‘bestrijden‘ (‘wie of wat kan mijn pijn verminderen’) en moeilijk te ‘beheersen‘ (‘hoe ga ik er mee om als mijn pijn niet minder wordt’).

Veel mensen met chronische pijn kennen een lang traject van véél zorg; allerlei behandelingen en veel loketten waar je aanklopt…op zoek naar ‘de oplossing’. Een groeiend deel van de mensen waarbij pijnklachten lang aanhouden komt er, vroeg of laat, achter dat het zoeken naar ‘dé oplossing’ een route is die niet helpend is. Er is simpelweg geen ‘simpele oplossing’. Leren omgaan met pijn betekent veel uitproberen, waarbij een mix van medische en aanvullende behandelingen én veel zelfmanagement (allerlei tips en tools thuis, in je eigen omgeving, leren toepassen) je uiteindelijk stapjes vooruit helpt.

Behoefte aan betere organisatie van pijnzorg

Met welke partij we ook spreken vanuit de Landelijke Pijn Organisatie; iedereen heeft behoefte aan betere organisatie van de pijnzorg. Tot nu toe ervaart ook de pijnpatiënt de pijnzorg vaak als ‘moeilijk’, ‘veel zoeken en uitproberen’, ‘eilandjes’ (weinig samenwerking) en ‘overal staan stukjes informatie’.

Pijnzorg & pijnbehandelingen doolhof
De pijnpatiënt ervaart de hoeveelheid aan mogelijke pijnbehandelingen vaak als een ‘doolhof’

Partijen die die pijnzorg aanbieden -of dat nu bio, psycho, sociaal of spiritueel gericht is- zoeken ook naar manieren om beter samen te werken. Men streeft naar ‘multidisciplinaire samenwerking’. Dat wil zeggen dat verschillende pijnzorg-aanbieders vanuit verschillende disciplines meer met elkaar willen samenwerken. Waarbij jij als pijnpatiënt centraal staat en de regie houdt.

Niet meer ‘van eiland naar eiland shoppen’, maar één centraal plan van aanpak, waarin verschillende behandelaren gericht met elkaar samenwerken en elkaar versterken…om jou te helpen.

Pijnstad en betere pijnzorg

Als Landelijke Pijn Organisatie juichen we méér samenwerking tussen partijen in de pijnwereld, met de patiënt daarin centraal, uiteraard toe. Maar we dragen daar, met platform Pijnstad, ook zelf aan bij:

  • Informatiecentrum: startpunt voor kennis over chronische pijn centraal op één plek: zowel de ‘medisch gevalideerde kennis’ (d.w.z. betrouwbare informatie over pijn) als de ‘ervaringskennis’ (d.w.z. de kennis vanuit de praktijkervaringen van vele pijnpatiënten samen).
  • Keuzewijzer: startpunt voor álle pijnbehandelingen centraal op één plek, waardoor je als pijnpatiënt beter grip krijgt op welke pijnzorg er te vinden is, welke ervaringen pijnpatiënten daar mee hebben en wat mogelijk zou kunnen passen in de fase waarin jij je als pijnpatiënt bevindt. Géén medisch advies, maar een tool om sneller beter grip te krijgen. Dat scheelt in tijd (‘minder zoeken’) en frustratie (‘geen grip hebben op wat er is’). En dat maakt het verkennende gesprek met arts of behandelaar makkelijker: met meer kennis en betere grip sta je sterker en kun je gericht vragen stellen.
  • Zelfmanagement: startpunt voor alle tools en tips om als pijnpatiënt zélf aan de slag te gaan. Want ‘leren omgaan met chronische pijn’ moet je uiteindelijk vooral zelf doen. Thuis, iedere dag weer. Er zijn ontzettend veel handige hulpmiddelen en tools beschikbaar, maar deze zijn nu nog vaak versnipperd en daardoor moeilijk vindbaar.
  • Community: startpunt voor contact met mede-pijnpatiënten. Van de ervaringen van mensen met pijn zoals jij kun je immers veel leren…maar dan moet je anderen met pijn wel kunnen vinden. Dat is nu nog vaak moeilijk, of je vindt alleen mensen met een specifieke diagnose die net anders is dan die van jou. Uiteindelijk gaat het juist om ‘leren omgaan met pijn in je dagelijkse leven’ en wordt de oorspronkelijke diagnose ook minder belangrijk.

In de Pijnstad staat juist de pijnpatiënt zélf centraal. Daarbij krijgt de patiënt méér tools in handen om zelf beter de regie op z’n eigen pijnzorg te kunnen houden.

Pijnstad
Pijnstad draagt bij aan een toenemend gevoel van ‘grip’

Minder vaak een beroep op de (pijn)zorg

Hoe verlagen we nu samen de druk op de (pijn)zorg? Hoe zorg je ervoor dat mensen met pijn geen 25 tot 30 ‘loketten’ af moeten of willen, maar sneller dáár terecht komen waar ze moeten zijn?

Overheid en zorgverzekeraars zijn het eens:

  1. Méér voorlichting en beter toegankelijke kennis
  2. Meer gerichte zorg
  3. Minder betalen per ingreep

Meer voorlichting en beter toegankelijke kennis

Als je als patiënt sneller meer kennis krijgt over chronische pijn als op zichzelf staande ziekte, begrijp je -als het goed is- sneller ‘wat er nu écht aan de hand is.’ Pijnstad gaat de kennis over chronische pijn in het Informatiecentrum verzamelen en makkelijker toegankelijk maken. Alle goede informatie, die er vaak al is, beter ontsluiten en doorverwijzen naar bestaande bronnen waar dat mogelijk is. En de kennis verrijken met ervaringen van pijnpatiënten uit het dagelijkse leven: we voegen stapsgewijs ervaringskennis toe aan de ‘medisch gevalideerde’ (=betrouwbare) basiskennis.

Meer gerichte zorg

Als je ‘beter begrijpt wat er nu aan de hand is’ en je hebt -via de Keuzewijzer in Pijnstad- meer grip op welke soorten behandelingen er allemaal zijn, dan kun je samen met huisarts, specialist of behandelaar meer gericht kiezen welke behandeling(en) beter aansluit(en) op wat je nodig hebt. In plaats van medisch shoppen langs dertig redelijk willekeurig gekozen behandelloketten, kies je met meer grip er enkele uit waarvan jullie samen denken dat die gericht gaan helpen. Daarbij leer je bijvoorbeeld dat het doel vaak niet zozeer zal zijn ‘de pijn weg krijgen’, maar ‘de pijn beter beheersbaar krijgen’ en ‘beter leren omgaan met de pijn’. De zorg die je kiest wordt gerichter.

Minder betalen per ingreep

Ziekenhuizen en pijnbehandelaren krijgen nu vaak nog een vergoeding per handeling/ingreep. Terwijl veel pijnartsen en behandelaren liever een vergoeding ontvangen voor een volledig zorgtraject, waarin bijvoorbeeld óók ruimte is voor pijneducatie, ‘het goede gesprek over pijn’ (dat méér tijd kost dan de 10-15 minuten die men nu vaak heeft) en preventie én nazorg.

Het Informatiecentrum kan die pijneducatie ondersteunen en als arts kan je er je patiënt naar verwijzen. Het Zelfmanagement onderdeel in Pijnstad geeft jou als patiënt (plus je partner en omgeving) meer grip op tools die je zelf kunt inzetten -in je dagelijkse omgeving- om met je pijn om te gaan. En de Community zorgt voor een vangnet voor, tijdens en na een pijnbehandeling: als onderdeel van die nazorg.

Door met Pijnstad bij te dragen aan de zichtbaarheid van chronische pijn als groot maatschappelijk probleem, hopen we bij te dragen aan kennis over pijn, het concept rondom ‘positieve gezondheid’ (o.a. leefstijl) én aan preventie. Oftewel: goede pijnzorg gaat veel verder dan ‘één enkele ‘ingreep’.

Met Pijnstad op weg naar betere pijnzorg

Met Pijnstad wil de Landelijke Pijn Organisatie dus een bijdrage leveren aan die betere, meer efficiënte pijnzorg. Chronische pijn is en blijft een complexe ziekte, maar desondanks is er zeker winst te behalen door een breed en sterk platform te maken als startpunt voor iedereen die er mee te maken krijgt. Net als al bestaande platforms als kanker.nl, ms.nl, nieren.nl of diabetes.nl (waarvan enkele op dit moment gebouwd of herbouwd worden).

Pijnstad: wegwijzer voor pijnpatiënten in de wereld van chronische pijn
Pijnstad wordt aanvullend op pijnbehandelaren en -behandelingen: samen sterker!

Is die impact van Pijnstad straks in harde euro’s per patiënt uit te drukken? Waarschijnlijk niet. In die zin is Pijnstad ook niet een ‘interventie’ zoals bijvoorbeeld een opiaat, pijninjectie of lage rug operatie. Maar Pijnstad gaat daadwerkelijk wél bijdragen aan meer centrale kennis, betere grip en toenemend gevoel van eigen regie bij de pijnpatiënt. Met Pijnstad weet je straks als patiënt beter “waar je staat”, bij “wie je terecht kunt” en “wie deze ziekte en de dagelijkse gevolgen ervan met jou delen”.

En dat is heel wat waard. Zo levert Pijnstad haar bijdrage om de totale pijnzorg ‘betaalbaar te houden’. En die ‘betaalbare pijnzorg’ moet er dan weer aan bijdragen dat onze zorgverzekeringspremie niet tot in lenge van dagen blijft stijgen.

Draag via Pijnstad ook bij aan betere pijnzorg!

Word vrijwilliger bij de Werkgroep Impact

De Werkgroep Impact buigt zich binnen de Landelijke Pijn Organisatie over de vraag hoe de effecten en impact van Pijnstad zichtbaar te maken. Wat doet het met jou als pijnpatiënt, als je gebruik maakt van de diverse onderdelen van Pijnstad?

Voor een sterke en solide werkgroep zoekt men nog enkele vrijwilligers die het leuk vinden mee te denken over effectmetingen.

Want: meten = weten, nietwaar?

Draag bij aan de financiering van Pijnstad

Werk je bij een zorgverzekeraar of overheidsinstelling op het gebied van zorg en welzijn? Of heb je op een andere manier toegang tot financiële middelen die kunnen bijdragen aan de bouw van Pijnstad? Neem contact op met de Landelijke Pijn Organisatie. Laten we ontdekken hoe we samen op weg gaan naar een sterke en solide Pijnstad!

Meer lezen over Pijnstad en betere pijnzorg