LPO ontvangt startfinanciering Stichting Houniet

De LPO is erg blij met het feit dat de Stichting Houniet, in hoedanigheid van dhr. Peter Houniet, startfinanciering heeft toegekend. Het ervaren adviesbureau Beter Geven adviseerde hem daarin. Deze financiering draagt bij aan een sterk platform voor iedereen die te maken krijgt met chronische pijn. Om de ambitieuze LPO plannen rondom Pijnstad mogelijk te maken werkt de stichting toe naar een duurzame en brede financieringsmix. 

Voor wie meer wil weten, lees:

Waar werkt de Landelijke Pijn Organisatie aan? 

De LPO werkt aan een breed online platform, waar iedereen die te maken heeft met pijn zijn toevlucht toe kan nemen. Pijnstad (www.pijnstad.nl) staat model voor het digitale concept dat de LPO stapsgewijs gaat ontwikkelen, voor en met pijnpatiënten, naasten en pijnprofessionals. 

De komende jaren bouwt de LPO aan de verschillende online ‘wijken’ van Pijnstad. Achtereenvolgens wordt gebouwd aan het Informatiecentrum, de PijnCommunity, de Keuzewijzer, de wijk voor Zelfmanagement en het Stadhuis.  

Steun van Stichting Houniet & Beter Geven 

In de loop van 2021 raakte de LPO in gesprek met dhr. Houniet, die via zijn Stichting Houniet en het adviesbureau Beter Geven diverse goede doelen steunt.  

  • Dhr. Houniet & Stichting Houniet staan achter de doelen van de Landelijke Pijn Organisatie en dragen graag financieel bij om de LPO een goede start te geven. Dat heeft inmiddels geleid tot toekenning van startfinanciering. De komende tijd wordt ook onderzocht op welke manier(en) de realisatie van de wijken van Pijnstad financieel kan worden ondersteund.  
  • Beter Geven is het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het gebied van filantropieadvies. Zij stellen vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en goede doelen in staat zo impactvol mogelijk te geven. Daarvoor biedt de organisatie advies, ondersteuning en inspiratie. Zo dragen ze bij aan de verbetering van het geefklimaat en aan vergroting van de impact van filantropie. 

De Landelijke Pijn Organisatie dankt dhr. Houniet, Placere Placet Foundation en Beter Geven voor de inhoudelijke én financiële steun en kijkt uit naar een vruchtbare, duurzame samenwerking. 

Wat houdt ‘diagnose chronische pijn’ in? 

In Nederland krijgt een op de vijf (!) volwassenen te maken met langdurige pijn. Lange tijd werd pijn gezien als een ‘bijwerking’ bij andere (chronische) ziektes. Sinds 2022 wordt chronische pijn door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) ook erkend als op zichzelf staande ziekte.  

De impact van dagelijkse pijn is voor de pijnpatiënt, naasten en andere betrokkenen vaak enorm en grijpt in op alle levensfacetten. 

Wil je ook financieel bijdragen aan de ontwikkeling van LPO en Pijnstad? 

De LPO wil een tastbaar verschil maken in het leven van ruim 2 miljoen Nederlanders die te maken krijgen met chronische pijn. De stichting staat open voor individuele donateurs en meerdere financiële partners, om zo stapsgewijs Pijnstad te kunnen realiseren.  

Wil jij ook bijdragen aan een leefbaar leven voor mensen met chronische pijn? Dat kan door:  

Meer lezen