LPO met Pijnstad in de picture bij congres PA!N

De volledige pijnwereld was op 8 december 2022 verzameld bij het (online) congres van PA!N, de Pijn Alliantie in Nederland. Vooraf was een posterpresentatie-wedstrijd uitgeschreven, voor onderzoeken en nieuwe initiatieven gericht op mensen met chronische pijn. De LPO stuurde een poster over “Pijnstad” in. Lees verder en ontdek of publiek en jury Pijnstad waardeerden…

Pijnstad, broodnodig vangnet voor de pijnpatiënt vóór, tijdens en na de behandelingen

Onderstaande poster werd door de LPO ingestuurd voor de posterwedstrijd.

Inzending posterprijs PA!N: Pijnstad
De LPO inzending voor de posterwedstrijd

Pitch en uitreiking posterprijzen

Wat een mooie kans bood PA!N ons om de volledige pijnwereld te informeren over de plannen rondom Pijnstad. Want: wat zou het mooi zijn als er een breed gedragen Pijnstad ontstaat, die mensen met pijn op allerlei manieren ondersteunt en waar pijnpatiënten en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

Pijnstad genomineerd!

In de aanloop naar het congres benaderde PA!N de LPO met de melding dat de Pijnstad poster genomineerd was! Van de 19 inzendingen gingen er 18 door in de wedstrijd. Pijnstad hoorde bij de 6 genomineerden.

En helemaal mooi: Pijnstad werd genomineerd voor twee prijzen, zowel voor de Publieksposterprijs PA!N als voor de Roberto Perez prijs, een jurytoekenning. Daarnaast was er nog een Posterprijs voor het beste project vanuit patiëntperspectief.

Pitch: Pijnstad in drie minuten

Drie minuten! Die kregen we van de congresorganisatie om ons plan te presenteren. Logisch, want er waren dus nog 5 andere ‘pitchers’ die net zo enthousiast over hun onderzoek of initiatief zijn. Namens de LPO nam bestuurssecretaris Koert Hommel de uitdaging op zich het verhaal van Pijnstad terug te brengen naar drie minuten. En voor wie Koert een beetje kent…is dat een stevige uitdaging 😉

Twee sheets begeleidden Koert in zijn presentatie:

Spannende ontknoping…

Rond 14:45 kwam de spannende ontknoping.

Eerst de Publieksposterprijs PA!N

Tot het allerlaatste moment stemde het publiek druk. Er waren twee duidelijke koplopers. De poster Do physiotherapy websites promote uniform language according to the Dutch guideline and the biopsychosocial model in patients with low back pain?, gespresenteerd door Robert van der Noord en… onze Pijnstad liepen nagenoeg gelijk op en wisselden continu van plek 1.

Na aftellen door de ‘jury’ won…het initiatief van de fysiotherapeuten, met miniem verschil! Een ontzettend belangrijk project; gericht op het stroomlijnen en eenduidig maken van informatie en communicatie over lage rug pijn op websites van fysio’s. Daarmee feliciteren we namens de volledige Landelijke Pijn Organisatie Robert en collega’s met deze stimulerende publieksprijs.

Jammer dat we nét niet wonnen? Natuurlijk. Maar de niptheid van onze plek 2 is een enorme bevestiging en boost voor alle LPO vrijwilligers dat we op de goede weg zijn. Dat het publiek, pijnprofessionals én -patiënten, het Pijnstad initiatief waarderen. Daarbij…gaf het ontzettend mooie exposure aan Pijnstad!

Daarna de uitreiking van de Roberto Perez posterprijs

Een professionele jury vanuit PA!N mocht deze prijs toekennen. De Roberto Perez prijs is vernoemd naar de veel te vroeg overleden toonaangevende fysiotherapeut, onderzoeker en hoogleraar. Het juryrapport was zeer lovend over…wederom het onderzoek van Robert van der Noord. De fysiotherapeuten gingen er dit jaar dus met een dubbele prijs vandoor! Ontzettend knap én verdiend.

Tot slot de Posterprijs vanuit patiëntenperspectief.

Gewonnen door Vera Baadjou van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, met het project Samen met de cliënt werken aan wat voor hem werkt. Ook voor Vera onze felicitaties!

Realisatie Pijnstad 1.0

Wij blijven uiteraard hard doorwerken aan de realisatie van Pijnstad, samen met diverse organisaties actief in de pijnwereld. Pijnstad is er nog niet en heeft een lange adem nodig om inhoudelijk én technisch ‘live’ te kunnen gaan. Maar we zijn er van overtuigd dat Pijnstad iedereen met pijn gaat helpen om meer grip te krijgen en stapsgewijs te leren omgaan met pijn in het leven.

Wil je daarbij meehelpen? Bekijk de vrijwilligersvacatures, doneer aan de LPO of neem contact op met jouw idee.

Van 09:00 uur tot +/- 16:15 vond het online congres plaats, met interessante Nederlandse en internationale sprekers, paneldiscussies en een actieve live chat. Zeer interessant om eens terug te kijken; hou daarvoor de website van PA!N in de gaten.

Enkele bevindingen, met name vanuit de paneldiscussie:

  • Het bio-psycho-sociale model en de holistische blik op ‘de mens met pijn’ mag nog véél centraler komen te staan in de pijnzorg.
  • Patiënten moeten telkens weer betrokken worden bij de ontwikkeling van initiatieven die op hen gericht zijn. Deze roep om méér patiëntbetrokkenheid spreekt de LPO natuurlijk sterk aan; is essentieel zelfs.
  • De zorg voor mensen met pijn is netwerkzorg, waar partijen veel meer met elkaar samen mogen werken. Daarom ook de congrestitel ‘Samen kom je verder’.
  • Er wordt veel ontwikkeld in de pijnwereld, maar er zijn ook nog veel eilandjes. Verwijzers en behandelaren werken nog te vaak langs elkaar heen, zonder dat de patiënt centraal staat.
  • Tools als de Zorgstandaard chronische pijn en de Leidraad (ter implementatie van die Standaard) zijn belangrijk en het individuele belang daarvan (c.q. de vertaling ervan naar het leven van de patiënt) mag bekender worden bij de patiënt.
  • Zichtbaarheid van chronische pijn en de impact van pijn op individu en maatschappij moet veel groter worden. Patiëntervaringen en -verhalen zijn daar bij nodig.
  • De pijnpatiënt is vooral een ‘mens met pijn’, een ‘persoon’ in plaats van een patiënt of cliënt. Juist die mensgerichte benadering, de focus op het individu (in plaats van op zorgpaden, diagnosecodes en standaarden) mag toenemen.
  • Om toe te kunnen gaan naar een sterk mensgerichte pijnzorg is een andere financiering nodig in de pijnwereld. Financiering voor meer zichtbaarheid en een andere verrekenstructuur van de beschikbare zorggelden. De ICD-11, waarin chronische pijn door de Wereldgezondheidsorganisatie als zelfstandige ziekte wordt erkend, mag daarin leidend worden.

Tot slot

Al met al was het een spannende, leerzame en zeer informatieve congresdag, waar “samenwerken” centraal stond. Dank namens de LPO voor iedereen die betrokken was bij de organisatie!

Tot slot een (relativerende) nuance. Gaat het om het winnen van een wedstrijd? Gaat het om Pijnstad, of om de Landelijke Pijn Organisatie? Nee, uiteraard niet.

Het gaat om het centraal staan van iedereen die met chronische pijn moet leren dealen. Om de pijnzorg die men rondom de patiënt, mens met pijn, organiseert. We hopen -en denken- dat een dergelijk congres en een wedstrijd die ‘uitdaagt’ weer een stimulans geeft om uiteindelijk juist dát te bereiken. Dat hebben we zeer sterk gehoord en gevoeld vandaag.

Over PA!N

De Pijn Alliantie in Nederland is een samenwerkingsverband van wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties die met chronische pijn bezig zijn. PAiN brengt alle partijen in Nederland samen, die op welke manier dan ook met pijn en pijnbehandelingen te maken hebben.