LPO bestuur bij pijnzorg conferentie: samen op weg naar duurzame verbetering pijnzorg

LPO bestuur bij conferentie pijnzorg 

Ruim 100 pijnprofessionals verzamelden zich 8 november in het Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Daar vond de conferentie: ‘Samen op weg naar passende pijnzorg’ plaats. En natuurlijk was ook LPO er met het bestuur aanwezig. 

Wat ons opviel deze middag? 

De enorme betrokkenheid van alle aanwezigen om na te denken over hoe de pijnzorg duurzaam verbeterd kan worden. En hoe gráág men daarbij luistert naar de input van de patiënt. Hoe graag men de patiënt, als ervaringsdeskundige, betrekt bij het verbeteren van deze zorg. 

Concreet wordt er gewerkt aan:  

  • De Leidraad Chronische Pijn, waarin organisaties binnen de pijnzorg samen tot nieuwe afspraken komen.
  • Een Nationaal Programma Chronische Pijn (NPCP), waardoor ‘onze’ diagnose beter zichtbaar wordt bij beleidsmakers en zorgverzekeraars. 

Iedereen was het er deze middag wel over eens: er zijn al veel initiatieven, pilots en projecten om pijnzorg op een andere manier te organiseren. Maar het is nu ook tijd voor een meer gezamenlijke stem.  

Wat hoorden we nog meer? 

LPO's Koert met Dr. Willem Oerlemens (DC klinieken) en Dr. Kris Vissers (Radboud)
LPO’s Koert met Dr. Willem Oerlemens (DC klinieken) en Dr. Kris Vissers (Radboud)
  • betere ‘educatie’ patiënt én (aankomend) professional is nodig 
  • géén flipperkastzorg meer 
  • een bio-psycho-sociale aanpak moet centraal staan, met daarnaast ruimte voor preventie (voorkomen van pijn), zingeving en het netwerk rondom de patiënt 
  • lichaam en geest werken samen. Goede pijnzorg is ook spiritueel en gericht op leefstijl. 
  • chronische pijn móet zichtbaarder worden in de samenleving 
  • patiënt voert de regie, en/of met iemand die hij vertrouwt 

We hoorden als bestuur veel aanknopingspunten voor het werk van de LPO. Met www.pijnstad.nl bouwen we aan een prachtinstrument voor het behalen van een aantal doelen van het NPCP. Want alleen samen bereiken we betere zorg voor iedereen met chronische pijn.