In gesprek met Prof. Dr. Vissers en Monique Custers, Radboud

Op 9 september spraken we voor de tweede keer met Prof. Dr. Kris Vissers, Hoogleraar Pijn en palliatieve geneeskunde, betrokken bij Radboud University, voorzitter van PAIN. Kris werd online bijgestaan door Monique Custers, verpleegkundig consulent bij het Radboud Expertisecentrum Pijn. Een kort gespreksverslag, om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Pijnstad en de Landelijke Pijn Organisatie.

Kris Vissers
Monique Custers

Foto’s: Radboud University

Aanleiding van het gesprek

27 mei 2021 spraken we elkaar voor de eerste keer, ter kennismaking; beide partijen zijn immers actief voor en met iedereen met chronische pijn. Dit gesprek van 9 september was met name bedoeld om elkaar bij te praten.

Voorafgaand aan dit gesprek hebben we Kris en zijn team de schets van Pijnstad toegestuurd.

In gesprek over Pijnstad en leren omgaan met chronische pijn

Kris en Monique hebben de tekening van Pijnstad bekeken en…zijn erg enthousiast.

Jullie zijn erin geslaagd dat wat nodig is voor de pijnpatiënt -in diens dagelijkse strijd om te leren omgaan met pijn- in begrijpelijke taal te beschrijven. En…vooral ook in beeld te brengen.

Kris Vissers

Beiden vinden Pijnstad een goed en bruikbaar concept. Ook technisch gezien is Kris zeer enthousiast; “het concept van Pijnstad met de verschillende wijken, parken en verbindingswegen biedt veel ruimte voor flexibiliteit en stapsgewijze uitbreiding.” Kris brainstormt volop over de tekening: “er kunnen in de loop der tijd wijken bijkomen, wijkonderdelen, gebouwen, nieuwe deuren. Maar er zijn wellicht ook al deuren en gebouwen getekend die voorlopig nog dicht blijven; de samenhang is al te zien, maar je hoeft niet alles tegelijkertijd te ontwikkelen“.

En ook de jongere generaties zullen dit volgens Kris super vinden: “Jullie zijn supergoed geslaagd in jullie opzet“.

Kris bemerkt ook dat we als Landelijke Pijn Organisatie steeds beter onze ‘niche’, onze ‘subspecialisatie’ aan het ontdekken zijn. ‘Dé pijnpatiëntenvereniging van NL worden’ moet niet je ambitie zijn, vindt hij. “Maar ontdekken wat je naast de al bestaande organisaties PAIN en PPN1S (Pijnpatiëntennaar1Stem) wél kan doen dat ook écht toegevoegde waarde heeft, dat laat Pijnstad juist heel goed zien. En dat ‘wegwijs maken van die pijnpatiënt’ is juist iets dat PPN1S en PAIN zelf niet kunnen/willen doen.

We gaan verder in op de details, en bespreken welke mogelijke functies wel en niet wenselijk zijn, en waar Kris en zijn Radboud team, of Kris en PAIN, ons bij kunnen ondersteunen.

Met Monique bespreken we apart de mogelijkheid om Pijnstad als wegwijzer in het Pijncentrum van Radboud te gaan gebruiken. “Veel pijnpatiënten die wij zien hebben er behoefte aan om grip te krijgen op wie en wat er allemaal is om hen te helpen bij het leren omgaan met chronische pijn. Pijnstad maakt dat op een eenvoudige manier zichtbaar”. Monique belooft de tekening ook aan enkele collega’s te laten zien en om feedback te vragen.

Over een paar maanden hebben we weer een vervolggesprek met deze wijze en enthousiaste man en zijn team. Zijn enthousiasme geeft ons energie om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen. We zijn daarbij erg gelukkig dat deze vooraanstaande pijnarts ons helpt en steunt bij de ontwikkelingen van activiteiten van de Landelijke Pijn Organisatie.

Met Pijnstad laten jullie zien je niche te hebben gevonden; datgene te willen doen dat door PAIN en PPN1S niet gedaan kan worden. Heel goed!

Kris Vissers

Ga je mee in gesprek over Pijnstad?

  • Wat vind jij van Pijnstad? Wat vind je er goed aan en waar denk je gebruik van te gaan maken? En is er ook iets aan Pijnstad wat je minder goed vindt, waar je geen gebruik van gaat maken of wat je juist nog mist in de stad?
  • Zijn er andere partijen met wie de Landelijke Pijn Organisatie in gesprek zou moeten gaan? En zo ja, met wie en waarom?
  • Wil je meehelpen in de verdere ontwikkeling van Pijnstad en/of de Landelijke Pijn Organisatie? We kunnen jouw hulp op diverse manieren goed gebruiken! Bekijk de klussenlijst en meld je aan voor een specifieke klus, voor het kernteam of als algemeen inzetbare vrijwilliger.

Neem heel laagdrempelig contact op met een van de teamleden voor je suggesties en ideeën. Gebruik het contactformulier online of stuur een e-mail. Iedereen mag meedenken, pijnpatiënt of niet, en alle input is waardevol!

Meer lezen over chronische pijn, Pijnstad en het Radboud pijncentrum