De Emotionele Tornado van Chronische Pijn

Verdriet, Frustratie en Machteloosheid

Conclusie onderzoek: verdriet en frustratie’ zijn de meest voorkomende emoties bij chronische pijn. Gevolgd door ‘machteloosheid’. Chronische pijn is een slopende aandoening, die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Voor velen van hen is er geen snelle of gemakkelijke oplossing, en het vooruitzicht van een leven met aanhoudende pijn kan overweldigend zijn en daardoor negatieve emoties met zich meebrengen.. 

Peiling onder 4.300 pijnpatiënten 

Heel veel mensen hebben last van chronische pijn. Het is een ziekte die je uitput en die over de hele wereld voorkomt. Voor veel mensen is er geen snelle oplossing en het idee dat ze hun hele leven met pijn moeten leven, is ontmoedigend. Een recent onderzoek onder 4300 mensen met pijn, uitgevoerd door de Landelijke Pijn Organisatie, heeft waardevolle informatie gegeven over hoe mensen zich voelen als ze beseffen dat ze niet snel van de pijn af kunnen komen.. Uit de resultaten blijkt dat verdriet en frustratie het meest voorkomen, gevolgd door machteloosheid. Deze bevindingen laten zien hoe chronische pijn invloed heeft op je geest en bieden nuttige informatie voor zowel patiënten als behandelaars

De meest genoemde emoties uit 1300 uitgebrachte stemmen

In de LPO-pijncommunity met ruim 4.300 pijnpatiënten werd 1.300 keer een stem uitgebracht. Deelnemers konden (maximaal) 3 emoties kiezen die ze het meest herkenden.

Verdriet, de overweldigende emotie

23% van de 1.300 uitgebrachte stemmen noemden ‘verdriet’ als meest herkenbare emotie. Dit resultaat is niet verrassend gezien de enorme impact van chronische pijn op het dagelijks leven van de patiënt. Pijn heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven. Je raakt beperkt(er) in je dagelijkse activiteiten. En het verstoort de contacten met voor jou belangrijke mensen, zoals je partner, vrienden, werkgever etc.Dit kan leiden tot een diep verdriet. Volgens psychologen is het belangrijk om dit verdriet te erkennen. Maar ook te verwerken, omdat je anders andere negatieve emoties kunt krijgen, zoals ‘depressie.

Frustratie, de eindeloze strijd

Frustratie kwam op gelijke voet met verdriet als de meest genoemde emotie. Chronische pijn kan een eindeloze strijd lijken, waarbij behandelingen vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Deze voortdurende tegenslagen kunnen bij patiënten gevoelens van onmacht en frustratie veroorzaken. Psychologen benadrukken dat het belangrijk is om de frustratie te kanaliseren en te richten op het vinden van nieuwe manieren om met de pijn om te gaan. Het aanpassen van verwachtingen en het zoeken naar alternatieve behandelmethoden kan helpen om deze emotie te verminderen en een gevoel van controle terug te krijgen.

Machteloosheid, de verloren hoop

Machteloosheid volgde op de derde plaats met 14% van de stemmen. Het besef dat er geen snelle of gemakkelijke oplossing is voor de pijn en dat deze mogelijk langdurig aanhoudt, kan een gevoel van machteloosheid veroorzaken. Patiënten kunnen het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun eigen leven en afhankelijk zijn van anderen voor hulp. Psychologen zeggen dat het belangrijk is om jezelf weer goed te voelen en kleine stapjes te nemen om de controle terug te krijgen. Het helpt als je realistische doelen stelt en verschillende behandelingen uitprobeert. Op die manier kun je hoop en controle terugkrijgen.

Boosheid, de opborrelende emotie

Naast verdriet, frustratie en machteloosheid, kwam boosheid naar voren als een andere prominente emotie bij patiënten met chronische pijn, met 10% van de stemmen. Het is begrijpelijk dat patiënten boos worden als ze langdurige pijn hebben en er geen snelle oplossingen zijn. Ze kunnen boos zijn op verschillende dingen, zoals het ziekenhuis, de dokters of zelfs op zichzelf of hun eigen lichaam. Psychologen zeggen dat het belangrijk is om deze boosheid te erkennen en er op een goede manier mee om te gaan. Het kan helpen om met een therapeut of een groep te praten om te leren hoe je met deze emotie kunt omgaan en hoe je met de dingen die je frustreren kunt omgaan.

Radeloosheid, de verloren richting

Met 9% van de stemmen is radeloosheid een andere emotie die vaak voorkomt bij pijnpatiënten. Het besef dat er geen gemakkelijke oplossing is voor hun pijn kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verwarring. Patiënten kunnen zich overweldigd voelen door de complexiteit van hun aandoening en het gebrek aan duidelijke richting in termen van behandeling en herstel. Psychologen benadrukken het belang van het opbouwen van veerkracht en het ontwikkelen van een positieve mindset. Door het stellen van realistische doelen en het verkennen van verschillende behandelingsmogelijkheden, kunnen patiënten een gevoel van hoop en richting herwinnen.

Angst, de voortdurende schaduw

Angst, hoewel minder vaak genoemd met 6% van de stemmen, is ook een veelvoorkomende emotie bij pijnpatiënten. Als je constant pijn hebt en niet weet wat er in de toekomst zal gebeuren, kan dat angstig maken. Je kunt bang zijn dat de pijn erger wordt, dat je niet meer normaal kunt functioneren of dat je je dagelijkse leven niet meer kunt leiden zoals je gewend bent. Psychologen zeggen dat het belangrijk is om met deze angst om te gaan en manieren te vinden om ermee om te gaan. Ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en praten met een therapeut kunnen je helpen om minder angstig te zijn en emotioneel stabiel te blijven.

Conclusie:

Het onderzoek onder 4300 pijnpatiënten in een pijncommunity biedt waardevolle inzichten in de emotionele impact van chronische pijn. Verdriet en frustratie kwamen naar voren als de meest voorkomende emoties, gevolgd door machteloosheid. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van een holistische benadering van de behandeling van chronische pijn, waarbij niet alleen fysieke symptomen worden aangepakt, maar ook de emotionele en psychologische aspect van het lijden van de patiënten. Voor zowel patiënten als behandelaren is het van cruciaal belang om zich bewust te zijn van de emotionele tol van chronische pijn en om gepaste ondersteuning en interventies aan te bieden.

Emoties & chronische pijn: 3 concrete tips voor patiënten 

Het is essentieel voor patiënten om hun emoties te erkennen en ze op een gezonde manier te uiten. Het delen van gevoelens met vrienden, familie of een therapeut kan helpen om de last van de emoties te verminderen en steun te vinden.

Ondersteuningsgroepen
Lid worden van een ondersteuningsgroep voor mensen met chronische pijn kan patiënten in contact brengen met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben. Dit biedt een veilige ruimte om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. De besloten LPO Community chronische pijn biedt een warme, veilige omgeving, waar bijna 4500 pijnpatiënten elkaar dagelijks vinden voor steun, informatie, er- en herkenning.

Zoek professionele hulp
Een psycholoog of therapeut kan patiënten helpen om beter om te gaan met hun emoties en hen voorzien van effectieve copingmechanismen om de psychologische last van chronische pijn te verminderen.

Oefeningen en ontspanningstechnieken
Het beoefenen van mindfulness, yoga of meditatie kan patiënten helpen om te gaan met stress en emoties, waardoor ze zich kalmer en evenwichtiger kunnen voelen.

Emoties & chronische pijn: 4 concrete tips voor behandelaren

Empathie en begrip
Het tonen van empathie en begrip voor de emotionele uitdagingen van patiënten met chronische pijn is cruciaal. Behandelaren kunnen door middel van luisteren en inleven patiënten helpen zich gehoord en ondersteund te voelen.

Multidisciplinaire benadering
Het implementeren van een multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van chronische pijn kan helpen om zowel de fysieke als de psychologische aspecten van de aandoening aan te pakken.

Screening van psychologische klachten
Het is belangrijk om patiënten te screenen op psychologische klachten, zoals angst en depressie, en indien nodig door te verwijzen naar psychologische zorg.

Educatie
Behandelaren kunnen patiënten helpen om realistische verwachtingen te hebben over hun herstel en hen informeren over de verschillende behandelingsmogelijkheden die beschikbaar zijn.

Concluderend benadrukt het onderzoek onder pijnpatiënten de enorme psychologische impact van chronische pijn en de behoefte aan een geïntegreerde benadering van de behandeling. Patiënten moeten worden aangemoedigd om hun emoties te uiten en de nodige ondersteuning te krijgen om met de uitdagingen van chronische pijn om te gaan.

Wat vind je nu en straks in Pijnstad m.b.t. Emoties & Chronische pijn?

De LPO gaat met de bouw van Pijnstad straks pijnpatiënten de helpende hand reiken om grip op hun (leven met) pijn te krijgen, en kan zodoende een positieve invloed uitoefenen op de chaos aan emoties. Pijnstad zal voor de pijnpatiënt een cruciale rol gaan spelen bij het bieden van empathische zorg en het bevorderen van een holistische aanpak om zowel de fysieke als de psychologische aspecten van chronische pijn te behandelen. Samen kunnen we werken aan het verlichten van het lijden, het bieden van grip op (het leven met) pijn en zodoende aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten.

Ook naar de LPO-community?

Wil jij ook sparren met andere pijnpatiënten over de vraag wat pijn met je doet, neem dan deel aan de LPO Community op Facebook.