De organisaties in de nederlandse ‘pijnwereld’ in één beeld samengevat, met daarin de geambieerde rol van de LPO
SAMENWERKEN AAN ÉÉN GEZAMENLIJK DOEL, ELKAAR AANVULLEN EN NAAR ELKAAR VERWIJZEN

Hoe staat de LPO t.o.v.PA!N, PPN1S en diagnose-specifieke organisaties?