Werk je bij een organisatie gericht op pijn, of bij een diagnose-specifieke pijnpatiëntenorganisatie?

De LPO werkt graag met je samen.

En als we het over ‘samenwerken’ hebben, dan bedoelen we dat altijd wederzijds. Het moet ons allebei wat opleveren.

In Pijnstad gaan we generieke informatie over leren leven met chronische pijn aanbieden. We hebben daarin een multidisciplinaire visie, met het ‘bio-psycho-sociale model’ en ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunten.

Je kunt iedereen met pijn die bij jou aanklopt met een gerust hart doorverwijzen naar Pijnstad. Daar vindt zij of hij laagdrempelige en betrouwbare informatie. Daar helpen we met het maken van allerlei keuzes bij het leren omgaan met pijn. En daar verbinden we mensen, zodat er een sterk vangnet ontstaat en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Onder begeleiding van patiënten en professionals.

Maar we verwijzen vanuit Pijnstad óók naar je door. Want diagnosespecifieke informatie, dus ‘alles wat specifiek te maken heeft met bv. migraine, rugpijn of fibromyalgie’, daar zijn anderen juist goed in. Dat hoeven, en willen, wij niet (te) ontwikkelen. Zo wordt onze samenwerking wederzijds en doen we beiden waar we sterk in zijn.

Leg gerust eens contact. Pijnstad is er nog niet, daar bouwen we met man en macht aan. Bouw je met ons mee?

Hoe werkt LPO met collega-organisaties samen?

De LPO:

  • is er in de eerste plaats voor en met patiënten.
  • gaat er (net als de WHO sinds 01/01/’22) van uit dat chronische pijn een op zichzelf staande ziekte is.
  • zal in de ‘pijnwereld’ een rol vervullen naast en samen met de bestaande samenwerkingsverbanden PA!N en Pijnpatiëntennaar1stem (PPN1S), en met de diagnose-specifieke organisaties, waarbij pijn veelal een van de symptomen van de diagnose is.
  • streeft naar een goede samenwerking met onder andere PA!N, PPN1S en diagnose-specifieke organisaties. Waarbij we elkaar kunnen aanvullen en naar elkaar verwijzen. Dit vanuit de (gezamenlijke) motivatie om de pijnpatiënt zo optimaal mogelijk te informeren en ondersteunen.
  • wil en zal niet concurrerend zijn, maar aanvullend ten opzichte van andere organisaties. Dat wat elders al goed wordt gedaan, zullen we naar doorverwijzen of plaatsen en zo nodig verder duiden op onze website.