Creatieve ideeën studenten Bedrijfskunde Avans voor financiering Pijnstad

Studenten Bedrijfskunde aan Avans hogeschool (Breda) dachten in een ‘sprint’sessie van 2 weken mee met Landelijke Pijn Organisatie over de financiering van bouw, beheer en uitbouw Pijnstad. Dat leverde mooie creatieve ideeën op, waar LPO samen met Avans mee verder kan. Maar het zorgde ook nog voor onverwachte effecten…

Financiering van Pijnstad

Studenten kregen de vraag voorgelegd: ‘Met welke creatieve uitingen kan LPO haar verschillende doelgroepen enthousiasmeren om ook financieel bij te dragen aan de bouw van Pijnstad’?

Vier groepjes van in totaal +/- 15 studenten bogen zich over deze centrale vraag. Al snel werden vier doelgroepen onderverdeeld, zodat focus mogelijk werd:

 • hoe kunnen we filantropen informeren over chronische pijn, betrekken bij Pijnstad, en motiveren om bij te dragen?
 • hoe kunnen we jongvolwassenen informeren over chronische pijn, betrekken bij Pijnstad en motiveren om bij te dragen?
 • hoe kunnen we zorgverzekeraars informeren over chronische pijn, betrekken bij Pijnstad en motiveren om bij te dragen?
 • hoe kunnen we naasten van pijnpatiënten informeren over chronische pijn, betrekken bij Pijnstad en motiveren om bij te dragen?

In een verkennend gesprek met ervaringsdeskundige en LPO’er Koert konden de studenten allerlei vragen stellen over chronische pijn, de impact van pijn en over de ontwikkeling van Pijnstad. Met allerlei onderzoekstechnieken, zoals ‘design thinking’ en ‘omgekeerd brainstormen’, bogen de studenten zich vervolgens over de doelgroepen en vragen.

Met verschillende brainstorm technieken dachten Avans studenten na over de financiering van Pijnstad

Al deze onderzoekstechnieken leidden uiteindelijk tot honderden! ideeën, de een haalbaarder dan de ander, waarvan telkens drie ideeën overbleven en waarbij uiteindelijk een ‘product prototype’ werd ontwikkeld. En ja, daarbij werd er ook stevig geknutseld en geproduceerd, om het prototype -vaak een ‘idee’- tastbaar te maken.

Een van de adviezen: maak zorgverzekeraars tot co-creatie partners in de ontwikkeling van Pijnstad

Creativiteit Avans studenten rondom financiering Pijnstad

LPO streeft uiteindelijk naar een brede financieringsmix: co-financiering en een diversiteit aan inkomstenbronnen die allemaal bijdragen aan bouw, beheer en uitbouw van Pijnstad. Dat is uiteraard een meerjarenplan, waarbij de financieringsbehoefte meegroeit met de groei van Pijnstad.

Met welke adviezen kwamen de studenten zoal?

 • informeer en betrek jongvolwassenen met een podcastserie over chronische pijn en leg daarin óók uit hoe jongeren in tijd en/of geld kunnen bijdragen aan Pijnstad
 • betrek influencers op TikTok die affiniteit hebben met chronische pijn en stimuleer hen om op een concrete manier hun achterban te informeren over Pijnstad -en mogelijkheden om bij te dragen
 • sluit je aan bij, of organiseer zelf, een online, fysiek of hybride event waar vermogende mensen samenkomen…en regel daar een spreker/ervaringsdeskundige die informeert over de impact van chronische pijn en hoe Pijnstad zorgt voor méér grip op deze veelvoorkomende ziekte
 • start merchandising op, door de studenten uitgevoerd in de vorm van een Pijnstad t-shirt, met daarop een afbeelding van Pijnstad en bijvoorbeeld de slogan ‘Pijn heb je niet alleen’
 • leg relaties met zorgverzekeraars en stimuleer hen co-creatie partner te worden in de ontwikkeling van Pijnstad, mits met behoud van autonomie en onafhankelijkheid van LPO/Pijnstad. Goed voor het tonen van maatschappelijke betrokkenheid door zorgverzekeraars én je hebt sterke partners voor het bereiken van meer mensen met chronische pijn.
 • maak een ‘virtuele rondleiding‘ door Pijnstad zodat het nóg tastbaarder wordt wat LPO beoogt met dit online platform en benoem wat het platform de diverse doelgroepen oplevert én hoe ze in geld, kennis of tijd kunnen bijdragen

Uiteraard ontving LPO deze adviezen -ondanks de beperkte sprinttijd van 2 weken- in meer uitgewerkte vorm. Stuk voor stuk goede, creatieve, ideeën van studenten, die in vervolgopdrachten bij Avans verder kunnen worden uitgewerkt.

Avans studenten werkten hun advies rondom financiering van Pijnstad uit in een rapport

Maar het leidde tot meer…

Naast het inhoudelijke aspect van de ‘adviezen’ leidde deze samenwerking & ‘design-sprint’ ook tot…meer inzicht bij de jongvolwassen studenten zélf wat chronische pijn eigenlijk inhoudt. En hoe enorm de impact van deze ziekte eigenlijk is.

 • Sommige studenten ‘herkenden’ in hun eigen netwerk beter vrienden of familieleden waar chronische pijn wel eens een rol zou kunnen spelen.
 • Enkele studenten benoemden zelfs zélf dat ze, door deze opdracht, zich realiseerden dat de pijnklachten die ze zelf ervaren al langere tijd aanhouden en inmiddels een flinke impact op hun eigen leven hebben. ‘Ik heb volgens mij ook chronische pijn, als ik er nu goed over nadenk’.

De onzichtbaarheid van chronische pijn werd door deze opdracht bij studenten en begeleidende docenten opeens zichtbaar. En juist dát is nodig om deze vier doelgroepen, en anderen, te betrekken bij Pijnstad en te enthousiasmeren om óók te gaan bijdragen.

Deze groep studenten Bedrijfskunde van Avans hogeschool was de eerste ‘lichting’ studenten die zich boog over de financiering en ontwikkeling van Pijnstad. Het ‘smaakt zeker naar meer’, zowel in de vorm van nieuwe groepsopdrachten, verdiepende opdrachten als individuele studenten die zich voor langere periode kunnen verbinden aan Pijnstad. En we plantten, zo te ervaren, ook her en der het zaadje om bij te dragen aan de Werkgroep jongLPO!


Ook vanuit je onderwijsinstelling bijdragen aan Pijnstad?

De LPO werkt met diverse onderwijsinstellingen al aan verschillende projecten en onderzoeksvragen. O.a. Saxion Hogeschool, ROC Twente, Avans hogeschool, Hogeschool Rotterdam, BUas Breda, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam dragen al bij.

Wil jij ook samenwerking verkennen met LPO en Pijnstad? De werkgroep Partnerships – Onderwijsinstellingen komt graag met je in contact.

Ook bijdragen aan een gezonde financieringsmix rondom Pijnstad?

Er is regelmatig behoefte aan vrijwilligers, met en zonder chronische pijn, die willen bijdragen op het gebied van financieel beleid, financieringsmix, subsidie aanvragen, filantropie, crowdfunding etc.