Chronische pijn verhoogt risico op dementie

Hoe meer pijn je hebt over je hele lichaam, hoe groter je risico op geheugenstoornissen.

Chronische pijn op meerdere plaatsen verhoogt het risico op geheugenstoornissen, volgens een Chinees onderzoek. Ongeveer de helft van de mensen met chronische pijn ervaart pijn op meerdere plaatsen in of op hun lichaam, wat bekend staat als multi-site chronische pijn (MCP).

Het onderzoek analyseerde gegevens van de UK Biobank, waarbij 350.000 deelnemers werden verdeeld in drie groepen: de helft had geen chronische pijn en diende als controlegroep, een kwart had chronische pijn op één plaats (single-site chronische pijn of SCP), en het laatste kwart leed aan MCP. Na twaalf jaar ontwikkelde 0,9 procent van de pijnloze groep dementie, terwijl dit percentage steeg naar 1,2 procent voor de SCP-groep en 1,6 procent voor mensen met MCP. Zelfs na het uitsluiten van andere risicofactoren bleek het risico op geheugenverlies toe te nemen met elke extra pijnlocatie.

De mensen met MCP presteerden ook slechter in cognitietests dan de controlegroep, terwijl de SCP-groep alleen in twee tests minder goed presteerde. Bovendien was de hippocampus, een belangrijk hersengebied voor het geheugen, kleiner bij MCP-patiënten en nam de grootte ervan af naarmate het aantal pijnlocaties toenam. Hoofdonderzoeker Yiheng Tu concludeert dat de hippocampus bij MCP-patiënten tot acht jaar sneller veroudert.

Bron: EOS wetenschap