LPO heeft ANBI status

Anbi logo

Sinds maart 2022 is de Landelijke Pijn Organisatie (LPO) in het bezit van de ANBI status. Ofwel, de LPO is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De LPO is hiermee officieel erkend als een goed doel. Lees in onderstaand artikel waarom dit goed nieuws is voor iedereen die de LPO financieel wil steunen.

Giften aan de LPO fiscaal aftrekbaar

Met de ANBI status zijn de giften die door donateurs of ‘gulle gevers’ worden gedaan fiscaal aftrekbaar. Bovendien geeft deze status de donateur zekerheid dat zijn gift goed terecht komt omdat de LPO, conform de ANBI regels, de gelden alleen mag besteden aan het doel waarvoor zij is opgericht. 

Toegang tot meer fondsen en subsidies en belastingvoordeel

De ANBI status geeft LPO meer mogelijkheden om subsidies en fondsen aan te trekken. Subsidiegevers stellen het ANBI keurmerk meestal als voorwaarde om een aanvraag te kunnen indienen. Andere fondsen doneren bij voorkeur aan organisaties met de ANBI status. Het ANBI keurmerk geeft LPO ook  belastingvoordelen op het gebied van erven, schenken en de energiebelasting. 

Voorwaarden voor de ANBI status

Om de ANBI status te krijgen moet de organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet minimaal 90% van de activiteiten het algemeen belang dienen, mag de instelling geen winstoogmerk hebben, moet de instelling financieel gezond zijn en voldoen de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn aan de integriteitseisen. Daarnaast is er nog een aantal formele voorwaarden.  

De ANBI status wordt afgegeven door de Belastingdienst en het is belangrijk dat de LPO aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen. Hiertoe kan de Belastingdienst inzage vragen in bijvoorbeeld de administratie.  

LPO trots op ANBI status

De ANBI status wordt niet zomaar wordt afgegeven. De LPO is dan ook erg trots en blij met het keurmerk.  

Lees meer