Een beter gesprek tussen behandelaar en pijnpatiënt

Zorgprofessionals geven aan dat zij onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop patiënten met chronische pijn communiceren. En wat zijn eigenlijk de effecten van hun eigen communicatie, in gesprek met de patiënt? Behandelaren willen graag een beter gesprek voeren met de pijnpatiënt, dat meer aansluit op de behoefte van die patiënt. Maar…hóe?

Een beter gesprek #1: CoPain onderzoek van de Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht is gestart met het onderzoeksprogramma CoPain. Het einddoel? Een online leeromgeving voor het verbeteren van interactie tussen zorgprofessionals en patiënten met chronische pijn. Hoe kan je sneller patronen in communicatie met de patiënt met chronische pijn opmerken? En hoe krijg je inzicht in de manier waarop je een eventuele terughoudendheid van de patiënt in communicatie met de behandelaar verminderen?

Twee kernteamleden van de LPO zijn, als pijnpatiënt, betrokken bij de gespreksseries binnen CoPain.

Een beter gesprek #2: Explain Pain webinars

Bart van Buchem en Jef Huijbers (fysiotherapeuten NOIGroup) werken ook aan dat betere gesprek tussen behandelaar en patiënt met pijn. Zij zijn therapeuten (Noigroup) gespecialiseerd in pijnbehandeling en met name pijneducatie. Het boek ‘Explain Pain’ van Moseley en Butler (‘Begrijp de Pijn’ in de Nederlandse taal), vormt de basis van een webinarreeks voor behandelaren.

De uitdaging van de betere pijnbehandelaar is om de patiënt écht te leren kennen, door vragen te stellen en goed te luisteren. Pas dan kan je de juiste connectie maken en de bij deze patiënt best passende informatie geven. In plaats van alleen maar te ‘zenden’, in de hoop dat er iets blijft hangen.

In een serie gratis webinars gericht op fysiotherapeuten en andere pijnbehandelaren gaan zij in op vragen als “Hoe leg ik uit dat pijn en weefselschade vaak niet direct aan elkaar gerelateerd zijn?” “Hoe leg ik uit dat de context waarin iemand leeft allesbepalend is voor zijn of haar pijnervaring?”

De LPO spreekt periodiek met Bart van Buchem over o.a. Pijnstad, pijnbehandelingen, samenwerkingskansen en beter pijnzorgbeleid.

Meer lezen

In gesprek over een beter gesprek

  • Zie jij verbeterpunten in het gesprek tussen jou en je behandelaar? Wat moet een behandelaar juist wel, of juist niet, doen om jouw vertrouwen te winnen? En wat kan jij zélf doen zodat jouw behandelaar je beter begrijpt?
  • Deel je gedachten hierover in de besloten Chronische pijn community LPO op Facebook (word eenvoudig lid van de groep, als je dat nog niet bent).