*Disclaimer bij de ervaringsverhalen van patiënten op deze website

Naast de medisch gevalideerde informatie zullen er in het informatiecentrum van Pijnstad ook ervaringsverhalen van patiënten geplaatst worden, waar anderen informatie, steun en inspiratie uit kunnen halen.

Deze verzameling artikelen is nu nog slechts bedoeld als een beperkt voorbeeld van de richting waarin we ons willen begeven en is daarom zeker nog niet bedoeld als een representatieve verzameling. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze artikelen gebaseerd zijn op ervaringsverhalen van patiënten en dat deze verhalen niet de enige voorbeelden zijn van de thematiek waar we ons op richten.

Houd er rekening mee dat deze verzameling artikelen voornamelijk gebaseerd is op toevallige voorbeelden en daarom bij lange na niet volledig is. Het is bedoeld om de ervaring van pijn door patiënten te weergeven en is daarom niet bedoeld als een wetenschappelijke of objectieve analyse.

Hoewel deze verzameling artikelen nuttig kan zijn om een ​​begrip te krijgen van de ervaringen van patiënten, is het belangrijk om te realiseren dat dit slechts een eerste stap is in onze zoektocht naar inzicht en begrip. We zullen ons blijven verdiepen en verbeteren om ons doel te bereiken